Świadectwo zawodowe do loterii – kto wydaje?

O wszystkich czynnościach związanych z organizacją loterii piszemy w poprzednich artykułach, m.in. tutaj wspominając o zezwoleniu na przeprowadzenie loterii. Istotnym elementem, bez którego przeprowadzenie loterii jest niemożliwe jest nadzór nad loterią. O tym kto może loterię nadzorować piszemy tutaj, natomiast w tym wpisie warto przybliżyć istotny dokument mianowicie świadectwo zawodowe do loterii i wskazać organ, który go wydaje.

Świadectwo zawodowe wydaje Minister Finansów na okres 3 lat osobie, która spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 ustawy. Jednym z nich jest potwierdzenie egzaminem zawodowym znajomości przepisów o grach hazardowych. Podmiot urządzający gry hazardowe, występując z wnioskiem o wydanie świadectwa zawodowego dla ww. osób, zgłasza je do egzaminu zawodowego. Wymogi, jakie powinien spełnić wniosek określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego (Dz. U. Nr 118, poz. 794).

Pisząc ten artykuł przygotowujemy się do kolejnego egzaminu w celu odnowienia świadectw zawodowych w naszym zespole. Aktualnie 4 osoby posiadają uprawnienia do nadzoru nad loteriami promocyjnymi i jedna nad loteriami audioteksowymi.

Zobacz jak wygląda świadectwo zawodowe do nadzoru nad loterią promocyjną (link).