Świadectwo zawodowe do loterii • nadzór i komisja

O wszystkich czynnościach związanych z organizacją loterii piszemy w poprzednich artykułach, m.in. tutaj wspominając o zezwoleniu na przeprowadzenie loterii. Istotnym elementem, bez którego przeprowadzenie loterii jest niemożliwe jest nadzór nad loterią. O tym kto może loterię nadzorować piszemy tutaj, natomiast w tym wpisie warto przybliżyć istotny dokument mianowicie świadectwo zawodowe do loterii i wskazać organ, który go wydaje.

Świadectwo zawodowe:

  • do 2017 roku wydawał je Minister Finansów na okres 3 lat osobie, która spełnia warunki określone w art. 25 ust. 1 ustawy. Jednym z nich jest potwierdzenie egzaminem zawodowym znajomości przepisów o grach hazardowych. Podmiot urządzający gry hazardowe, występując z wnioskiem o wydanie świadectwa zawodowego dla ww. osób, zgłasza je do egzaminu zawodowego. Wymogi, jakie powinien spełnić wniosek określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego (Dz. U. Nr 118, poz. 794).
  • od 1 kwietnia 2017 roku  Świadectwo Zawodowe już nie jest wymagane. Zastąpione zostało zaświadczeniem o odbytym szkoleniu z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier.

Zobacz jak wyglądały świadectwa zawodowe do nadzoru nad loterią promocyjną (link). Jeżeli chcesz zdobyć zaświadczenie potwierdzające odbyte szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier skontaktuj się z nami. Pobierz materiały, zdobądź wiedzę i uzyskaj certyfikat.