Loteria mammograficzna • los za badania

W 2014 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie powstał pomysł aby zorganizować akcję Rak a Zdrowie, której głównym celem będzie zachęcanie kobiet do zgłaszania się na bezpłatne badania mammograficzne. Akcji towarzyszyła loteria z nagrodami. Panie, które wykonały mammografię mogły kupić za symboliczną kwotę los i wygrać atrakcyjną nagrodę.

Czy loteria wpłynęła na frekwencję pacjentek w programie?

Niski odsetek osób zgłaszających się na badania profilaktyczne jest powszechnym zjawiskiem w Polsce. Od lat podejmowane są różne działania edukacyjne i promocyjne, aby uświadomić społeczeństwu jak ważna jest rola profilaktyki dla zdrowia.

Pomysł się sprawdził i zgłaszalność na badania znacznie wzrosła w okresie objętym akcją. Przykładowo w 2023 r w miesiącach nie objętych akcją, średnia miesięczna liczba kobiet zgłaszających się na profilaktyczną mammografię to 99, natomiast w trakcie trwania akcji to
248.

Jak promowana jest akcja i program?

Promocja akcji odbywa się za pośrednictwem lokalnych mediów (TV, radio, prasa, portale internetowe), do których zwracamy się z prośbą o objęcie patronatem medialnym prowadzonych działań. We własnym zakresie promujemy akcję poprzez stronę internetową, media społecznościowe, plakaty umieszczane w naszych ośrodkach zdrowia , których mamy kilkadziesiąt na terenie powiatu rzeszowskiego.

Również personel medyczny, w szczególności położne środowiskowo-rodzinne, są zaangażowane w zapraszanie pacjentek na mammografię. Ponadto akcja corocznie objęta jest Patronatem Honorowym przez Starostę Powiatu Rzeszowskiego i promowana w mediach społecznościowych powiatu.

Jak pozyskiwani są sponsorzy?

Kilka miesięcy przed planowanym rozpoczęciem kolejnej edycji akcji zwracamy się z prośbą do firm, które w latach ubiegłych wspierały nas darowiznami rzeczowymi lub finansowymi przy organizowaniu akcji. Poszukujemy również nowych partnerów wśród film lokalnych lub firm branżowych.

Czy ktoś kupił więcej niż jeden los?

Tak, zdarzały się takie sytuacje, że pacjentka kupowała więcej niż 1 los.

Czy istnieje ryzyko, że ktoś kupi wszystkie losy (1000 zł), aby wygrać wszystkie nagrody
(6500 zł)? Jak organizator zabezpiecza się na taką okoliczność?

Główną intencją akcji jest to, by kobieta zdecydowała się przyjść i wykonać badanie. Loteria jest „przy okazji”, jest czymś co ma zainteresować i zwrócić uwagę, że są badania profilaktyczne, które można zrobić bezpłatnie i bez skierowania. Do tej pory nie mieliśmy sygnałów, że przebieg akcji może być zakłócony poprzez takie działanie, jak wykupienie wszystkich losów, ale jest to dobry pomysł, by wprowadzić odpowiednie zmiany w regulaminie i zabezpieczyć się w przyszłości na taką ewentualność.

Czy będą kolejne edycje?

Tak, zdecydowanie tak. Przeprowadziliśmy już 10 edycji akcji, odbywały się one również w czasie pandemii i planujemy kontynuować organizowanie kolejnych. Zwiększona frekwencja pacjentek oraz odsetek wykrywanych zmian chorobowych uzasadniają nie przerywanie naszych
działań.

Jak układa się współpraca z Urzędem Celnym.

Współpracę z Urzędem Celnym oceniamy pozytywnie i bezproblemowo. Zgłoszenie i rozliczenie loterii nie jest obarczone nadmiernymi formalnościami.

Czy są jakieś spostrzeżenia na przyszłość lub dla innych organizatorów?

Z naszych doświadczeń wynika, że zorganizowanie loterii było dobrym sposobem, aby zwrócić uwagę na badania profilaktyczne i zachęcić pacjentki do zgłoszenia się na mammografię. Cykliczność akcji zbudowała też w pewien sposób lojalność wśród naszych pacjentek. Mamy takie sygnały od pań, które zaczęły wykonywać u nas mammografię, że specjalnie czekają na rozpoczęcie kolejnej akcji Rak z Zdrowie, aby w tym czasie wykonać badanie.

Tekst powstał we współpracy z Moniką Gwizdak, Specjalista ds. Marketingu, Dział Organizacji Nadzoru i Statystyki Medycznej
ZOZ Nr 2 w Rzeszowie.