Category Archives: Losowanie nagród

Świadectwo zawodowe do loterii – czy jest potrzebne?

O wszystkich czynnościach związanych z organizacją loterii piszemy w poprzednich artykułach, m.in. tutaj wspominając o zezwoleniu na przeprowadzenie loterii. Istotnym elementem, bez którego przeprowadzenie loterii jest niemożliwe jest nadzór nad loterią. O tym kto może loterię nadzorować piszemy tutaj,...

Więcej

Urządzenia do losowania nagród – przepisy?

Czy komputer do losowania lub kiosk losujący nagrody może podlegać tym samym przepisom co AUTOMAT do GRY? Czy automaty i urządzenia do gier mogą być wykorzystywane do organizacji loterii promocyjnych i audioteksowych? Przez pierwsze lata stosowania nowej ustawy o grach hazardowych wykorzystywanie urządzeń do losowania nagród w loteriach było swobodne....
Więcej

Nadzór loterii promocyjnej – kto wykonuje?

W naszych artykułach wspominaliśmy jakie kroki po kolei należy wykonać aby taką loterię zorganizować, w tym natomiast skupimy się na tym, kto może nadzorować loterię. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią jasno, nadzór nad loteria jest obligatoryjny.

Kto może sprawować nadzór nad loterią?

Odpowiedzi udzielił z-ca dyrektora biura administracyjnego Ministerstwa Finansów w dniu 19.03.2015: "Stosownie do art. 61 ust....
Więcej

Losowanie nagród w loterii – kto przeprowadza?

Każdy uczestnik promocji z niecierpliwością oczekuje losowania nagród. Jest to najważniejsza czynność z jego punktu widzenia - często wzbudza największe emocje - dlatego powinna być dobrze zaplanowana przed zorganizowaniem loterii.

W zależności od potrzeb losowanie nagród przeprowadza się na początku (pre-draw) lub na końcu (post-draw) loterii. Czasami losowanie polega na wymieszaniu wydrukowanych zdrapek, a czasami...

Więcej

Świadectwo zawodowe – co to jest?

Do 1 kwietnia 2017 roku świadectwo zawodowe uprawniało do nadzoru nad loterią. Było potwierdzeniem niezbędnych kwalifikacji do prawidłowego przeprowadzenia gry losowej. Wymagania w stosunku do osoby ubiegającej się o świadectwo zawodowe to: nienaganna opinia, niekaralność, zdanie egzaminu. Najczęściej świadectwo zawodowe kojarzone jest osobą nadzorującą losowanie nagród.

Obecnie świadectwo zawodowe zostało zastąpione szkoleniem w zakresie znajomości przepisów ustawy o grach hazardowych oraz regulaminów gier losowych.

 

 

 

świadectwo zawodowe loteria promocyjna

świadectwo zawodowe loteria promocyjna

świadectwo zawodowe