Loteria promocyjna. Opłata 2018 rok. Kwota bazowa.

Kwota bazowa w loterii.Co to jest i jakie ma znaczenie?
W ustawie o grach hazardowych jest wiele odniesień do kwoty bazowej. W tym artykule dowiesz się co to jest kwota bazowa i jakie ma znaczenie dla organizatorów loterii promocyjnych, audioteksowych i fantowych, a także dla organizatorów bingo fantowego.

art. 70 Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

Aktualnie (rok 2018) jest to kwota 4.244,58 zł.

Na podstawie tej kwoty ustala się wysokość opłaty minimalnej za wydanie zezwolenia, czy loteria fantowa lub bingo fantowe może być urządzana na podstawie zgłoszenia naczelnikowi urzędu celnego.