loteria promocyjna

Organizacja loterii • jakie przepisy ją regulują?

Podstawowe akty prawne • organizacja loterii

Wychodząc naprzeciw wymaganiom czytelników postanowiliśmy w tym wpisie przybliżyć akty prawne, które regulują organizację loterii. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż całe postępowanie przed rozpoczęciem loterii trwa około 8 tygodni. Dlatego jeśli ktoś z czytelników chciałby zostać organizatorem loterii, musi ją odpowiednio wcześniej zaplanować.

Ustawa z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Pierwszym aktem prawnym, o którym należy napisać jest Ustawa z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Określa ona co to jest loteria, wskazuje jej rodzaje, podmiot, przedmiot, organy kontrolne, podatnika, reguluje całe postepowanie. Bez zapoznania się jej artykułami urządzenie loterii jest wręcz niemożliwe.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Drugim aktem jest Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Wskazuje ona organy kontrolne w zakresie organizacji loterii i całą procedurę.

Ze względu na częste zmiany przepisów nie publikujemy treści  aktów prawnych dotyczących organizacji loterii promocyjnej, loterii fantowej i audioteksowej. Zachęcamy do odwiedzenia bazy aktów prawnych na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych (w kategorii gry losowe – link)

Polecamy zapoznanie się także z następującymi aktami prawnymi:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych Dz.U. 2010 nr 8 poz. 57;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo Dz.U. 2010 nr 53 poz. 313
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych Dz.U. 2010 nr 113 poz. 751;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych Dz.U. 2010 nr 115 poz. 770;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych Dz.U. 2010 nr 118 poz. 793;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1285;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier Dz.U. 2012 nr 0 poz. 312;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1288;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej Dz.U. 2017 nr 0 poz. 362;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych Dz.U. 2017 nr 0 poz. 382;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier Dz.U. 2017 nr 0 poz. 389;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej Dz.U. 2017 nr 0 poz. 439;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej Dz.U. 2017 nr 0 poz. 702;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych Dz.U. 2017 nr 0 poz. 705
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych Dz.U. 2017 nr 0 poz. 792
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1948;
 • U S T AWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. 2016 poz. 299;
 • Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2137 – rozdział 9;
 • Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U. 2017 nr 0 poz. 379 2017.02.27;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1737;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych Dz.U. 2016 nr 0 poz. 683;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1661;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1563;
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1424;