Organizacja loterii – jakie przepisy ją regulują?

Wychodząc naprzeciw wymaganiom czytelników postanowiliśmy w tym wpisie przybliżyć akty prawne, które regulują organizację loterii. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż całe postępowanie przed rozpoczęciem loterii trwa dość długo, dlatego jeśli ktoś z czytelników chciałby zostać organizatorem, musi ją odpowiednio wcześniej zaplanować.

Pierwszym aktem prawnym, o którym należy napisać jest Ustawa z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Określa ona co to jest loteria, wskazuje jej rodzaje, podmiot, przedmiot, organy kontrolne, podatnika, reguluje całe postepowanie. Bez zapoznania się jej artykułami urządzenie loterii jest wręcz niemożliwe.

Drugim aktem jest Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Wskazuje ona organy kontrolne w zakresie organizacji loterii i całą procedurę.

Ze względu na częste zmiany przepisów nie publikujemy treści  aktów prawnych dotyczących organizacji loterii promocyjnej, loterii fantowej i audioteksowej. Zachęcamy do odwiedzenia bazy aktów prawnych na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych (w kategorii gry losowe - link)

Polecamy zapoznanie się także z następującymi aktami prawnymi:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych Dz.U. 2010 nr 8 poz. 57;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo Dz.U. 2010 nr 53 poz. 313

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych Dz.U. 2010 nr 113 poz. 751;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych Dz.U. 2010 nr 115 poz. 770;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych Dz.U. 2010 nr 118 poz. 793;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1285;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier Dz.U. 2012 nr 0 poz. 312;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków dokonywania zabezpieczeń finansowych w grach hazardowych Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1288;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej Dz.U. 2017 nr 0 poz. 362;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych Dz.U. 2017 nr 0 poz. 382;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier Dz.U. 2017 nr 0 poz. 389;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej Dz.U. 2017 nr 0 poz. 439;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej Dz.U. 2017 nr 0 poz. 702;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych Dz.U. 2017 nr 0 poz. 705

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych Dz.U. 2017 nr 0 poz. 792

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1948;

U S T AWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. 2016 poz. 299;

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2137 – rozdział 9;

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Dz.U. 2017 nr 0 poz. 379 2017.02.27;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1737;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych Dz.U. 2016 nr 0 poz. 683;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1661;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych Dz.U. 2009 nr 202 poz. 1563;

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania Dz.U. 2009 nr 182 poz. 1424;