Category Archives: Świadectwo zawodowe

Jak zatrudnić osobę do nadzoru loterii?

Nadzór na loteriami mogą sprawować tylko osoby, które posiadają świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Osoba, która sprawuje nadzór nad loterią posiada odpowiednią wiedzę potwierdzoną egzaminem zawodowym. Częstym problemem przy okazjonalnej organizacji loterii promocyjnej i audioteksowej jest zdobycie uprawnień do nadzoru. Ustawa o grach hazardowych zobowiązuje organizatora loterii do zatrudnienia...
Więcej

Świadectwo zawodowe – co to jest?

Świadectwo zawodowe uprawnia do nadzoru nad loterią. Jest potwierdzeniem niezbędnych kwalifikacji do prawidłowego przeprowadzenia gry losowej. Wymagania w stosunku do osoby ubiegającej się o świadectwo zawodowe to: nienaganna opinia, niekaralność, zdanie egzaminu. Najczęściej świadectwo zawodowe kojarzone jest osobą nadzorującą losowanie nagród.

 

 

 

świadectwo zawodowe loteria promocyjna

świadectwo zawodowe loteria promocyjna

świadectwo zawodowe

Świadectwo zawodowe do loterii – kto wydaje?

O wszystkich czynnościach związanych z organizacją loterii piszemy w poprzednich artykułach, m.in. tutaj wspominając o zezwoleniu na przeprowadzenie loterii. Istotnym elementem, bez którego przeprowadzenie loterii jest niemożliwe jest nadzór nad loterią. O tym kto może loterię nadzorować piszemy tutaj,...

Więcej