Jak zatrudnić osobę do nadzoru loterii?

Ten wpis dotyczył sytuacji prawnej organizatora loterii przed 1.04.2017.

Nadzór na loteriami mogą sprawować tylko osoby, które posiadają świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Osoba, która sprawuje nadzór nad loterią posiada odpowiednią wiedzę potwierdzoną egzaminem zawodowym.

Częstym problemem przy okazjonalnej organizacji loterii promocyjnej i audioteksowej jest zdobycie uprawnień do nadzoru.

Ustawa o grach hazardowych zobowiązuje organizatora loterii do zatrudnienia osoby posiadającej świadectwo zawodowe. Można tego dokonać zgłaszając pracownika organizatora jako kandydata do egzaminu zawodowego. Po pomyślnym zdaniu dwustopniowego egzaminu kandydat uzyskuje świadectwo zawodowe.

Innym sposobem zapewnienia nadzoru nad loterią jest powierzenie tej czynności osobie, która nie jest pracownikiem organizatora loterii. W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie stwierdzono, że:

“…żaden z obowiązujących przepisów w zakresie w zakresie podatku od gier i zakładów wzajemnych nie nakłada na osoby sprawujące nadzór (…) stosunku pracy, a więc osoby te mogą wykonywać powyższe czynności na podstawie innych umów niż umowa o pracę, w tym na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 Kodeksu cywilnego oraz pozostałych umów o zbliżonym charakterze.”