loteria opodatkowanie nagród

Dochody z małej loterii fantowej – jaki podatek?

Ustawa o grach hazardowych z 2010 roku wprowadziła uproszczoną procedurę organizacji loterii fantowych, których pula nagród nie przekracza kwoty bazowej. Takie loterie nazywamy “małymi loteriami fantowymi”. W tym artykule chcę poruszyć kłopotliwą kwestię opodatkowania dochodu ze sprzedaży losów w małej loterii fantowej.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono dwa zwolnienia z podatku dochodowego:

  • pierwsze zwolnienie dotyczy dochodu zwycięzcy nagrody w loterii: zwolnione z podatku są wygrane w loterii fantowej [organizowanej na podstawie ustawy o grach hazardowych], których wartość nie przekracza 2280 zł [art.21.6a uopdof]
  • drugie zwolnienie dotyczy dochodu organizatora loterii: zwolnione są dochody ze loterii fantowej urządzanej na podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały przeznaczone na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie użytecznych [art.21.37 uopdof]

Pobieżnie analizując treść drugiego zwolnienia można dojść do wniosku, że dochody organizatora (osoby fizycznej) małej loterii fantowej są zwolnione z podatku dochodowego. Niestety! Mała loteria fantowa jest organizowana na podstawie ZGŁOSZENIA, a nie ZEZWOLENIA. Ten drobny szczegół decyduje o tym, że to zwolnienie nie ma zastosowania. Mam jednak nadzieję, że kolejne nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych usuną to niekorzystne rozwiązanie.