świadectwo zawodowe loterii

Świadectwo zawodowe – co to jest?

Do 1 kwietnia 2017 roku świadectwo zawodowe uprawniało do nadzoru nad loterią. Było potwierdzeniem niezbędnych kwalifikacji do prawidłowego przeprowadzenia gry losowej. Wymagania w stosunku do osoby ubiegającej się o świadectwo zawodowe to: nienaganna opinia, niekaralność, zdanie egzaminu. Najczęściej świadectwo zawodowe kojarzone jest osobą nadzorującą losowanie nagród.

Obecnie świadectwo zawodowe zostało zastąpione szkoleniem w zakresie znajomości przepisów ustawy o grach hazardowych oraz regulaminów gier losowych.

 

 

 

świadectwo zawodowe loteria promocyjna
świadectwo zawodowe loteria promocyjna

świadectwo zawodowe