Świadectwo zawodowe – co to jest?

Świadectwo zawodowe uprawnia do nadzoru nad loterią. Jest potwierdzeniem niezbędnych kwalifikacji do prawidłowego przeprowadzenia gry losowej. Wymagania w stosunku do osoby ubiegającej się o świadectwo zawodowe to: nienaganna opinia, niekaralność, zdanie egzaminu. Najczęściej świadectwo zawodowe kojarzone jest osobą nadzorującą losowanie nagród.

 

 

 

świadectwo zawodowe loteria promocyjna

świadectwo zawodowe loteria promocyjna

świadectwo zawodowe