podatek w loterii

Podatek od gier i loterii – ile wynosi?

Podatki w loteriach

Każda forma promocji jest powiązana z podatkami. W grach losowych występuje kilka rodzajów podatków i opłat. Są to: podatek dochodowy od nagród, podatek od gier, podatek vat od nagród oraz opłata za zezwolenie i opłata za zgłoszenie urządzenia losującego do eksploatacji.

Loteria • podatek dochodowy od nagród

Wydanie nagrody w loterii oznacza uzyskanie przychodu przez laureata. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek pobierany jest od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub  w innym państwie członkowskim UE dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową. 

W tej samej ustawie czytamy jednak, że istnieje zwolnienie przedmiotowe: Art. 21.1. Wolne od podatku dochodowego są … 6a  wygrane w:a) grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł.

Przeczytaj taże: Podatek od wygranej w loterii – kto i kiedy płaci podatek od nagród?

Zobacz webinar #LoteriaBezTajemnic • Podatek dochodowy od nagród w loterii

Podatek od gier • ustawa o grach hazardowych

Ustawa o grach hazardowych reguluje także kwestie związane z podatkami od gier w tym także od loterii. Zgodnie z art. 71 tejże ustawy opodatkowaniu podatkiem od gier podlegają podmioty które prowadzą działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych z wyłączeniem loterii promocyjnych. Obowiązek podatkowy w tym rodzaju podatku powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności. Obowiązek podatkowy kończy się z chwilą zaprzestania wykonywania tej działalności.

Podatnikami tego podatku są osoby, które prowadzą działalność w zakresie gier i zakładów, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol państwa podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier. Podatek płacony jest również przez organizatorów loterii fantowych i loterii audioteksowych.

Możemy wyróżnić dwie stawki podatku od gier związanych z urządzaniem loterii. Stawki podatku od gier uzależnione są od rodzaju gry i wynoszą: 25% od przychodów uzyskanych w loterii audioteksowej, 10% wartości sprzedanego losu loterii fantowej. Wyłączona z opodatkowania jest tzw. małą loteria fantowa.

Art.71.1 Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

Ustawa o grach hazardowych. Czy loteria promocyjna jest objęta podatkiem od gier?

Podatek VAT od nagród w loterii

Organizacja loterii wiąże się z wydaniem nagród. Czynności wydania nagród na rzecz osób fiznycznych są co do zasady opodatkowane VAT. Jednak transakcje gospodarcze sprawiają wiele kłopotów. Taka sytuacja ma miejsce przykładowo w przypadku gdy zleceniodawca zechce do organizacji promocji swoich produktów czy firmy zaangażować agencję marketingową. Trzy podmioty występują najczęściej podczas urządzania loterii promocyjnych oraz audioteksowych: zleceniodawca, agencja marketingowa oraz laureat. W tym artykule zapoznasz się z obowiązującymi zasadami podatku od towarów i usług w loterii promocyjnej.

Podatek VAT od nagród w loterii. Ewidencja podatku od nagród. Zasady rozliczenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na loterię

Kolejnym typem “podatku” są opłaty od udzielonego zezwolenia na urządzanie loterii. W przypadku loterii promocyjnej oraz loterii audioteksowej opłata uzależniona jest od wartości puli nagród w promocji.

Zapoznaj się z informacją o wysokości opłaty za uzyskanie zezwolenia.

Zapoznaj się z informacją o czy można zorganizować loterię bez zezwolenia (bez opłaty).

Opłata za urządzenie losujące w loterii promocyjnej

Uzyskanie zezwolenia na organizację loterii to dobry początek. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie losowania nagród. Losowania mogą być przeprowadzone ręcznie (losowanie z urny) lub za pomocą programów i urządzeń losujących. W tym drugim przypadku rozpoczęcie eksploatacji związane jest z opłatą.

Zapoznaj się z informacją o wysokości opłaty i zasadach eksploatacji urządzenia losującego.