Podatek od gier i loterii – ile wynosi?

Ustawa o grach hazardowych reguluje także kwestie związane z podatkami od gier w tym także od loterii. Zgodnie z art. 71 ustawy opodatkowaniu podatkiem od gier podlegają podmioty które prowadzą działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. Obowiązek podatkowy w tym rodzaju podatku powstaje z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności. Obowiązek podatkowy kończy się z chwilą zaprzestania wykonywania tej działalności.

Podatnikami tego podatku są osoby, które prowadzą działalność w zakresie gier i zakładów, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol państwa podlegające opodatkowaniu podatkiem od gier. Podatek płacony jest również przez organizatorów loterii fantowych i loterii audioteksowych.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje podatków związanych z urządzaniem loterii. Jak już wspomniano pierwszym z nich jest podatek od gier. Dotyczy loterii fantowej oraz loterii audioteksowej. Stawki podatku od gier uzależnione są od rodzaju gry i wynoszą: 25% od przychodów uzyskanych w loterii audioteksowej, 10% wartości sprzedanego losu loterii fantowej. Wyłączona z opodatkowania jest tzw. małą loteria fantowa. Drugi typ podatku to podatek od wygranej, o którym piszemy tutaj: Podatek od wygranej – kto płaci?

Przeczytaj także:

Podatek od wygranej/gier – w jakim terminie należy go zapłacić?