ezdrapka

Loteria bez zezwolenia – czy możliwa?

Czy organizacja loterii bez zezwolenia jest możliwa?

Jest możliwa, ale takie działanie naraża organizatora na konsekwencje finansowe oraz karne. Zapraszam Cię do zapoznania się ze szczegółami loterii bez zezwolenia.

Loteria bez zezwolenia

“Po co zezwolenie na loterię!?”

Zdaję sobie sprawę, że zdobywanie zezwoleń, aby wylosować drobną nagrodę w promocji jest problematyczne. Obserwuję, że wiele osób ogłasza losowania nagród i w ten sposób naraża się na poważne konsekwencje: kara pieniężna, grzywna i/lub pozbawienie wolności za organizację loterii bez wymaganego zezwolenia (art. art. 89 Ustawy o grach hazardowych oraz 107 -108 Kodeksu Karnego Skarbowego).

Szczególnie popularne są losowania w ramach tzw ROZDAŃ ogłaszanych na społecznościowych profilach firmowych.

loteria bez zezwolenia

Podstawą prawną urządzania loterii w Polsce jest ustawa o grach hazardowych. W katalogu gier losowych wyróżnia się min. loterie promocyjne, audioteksowe i fantowe. Jednak nie należy tej listy uważać za zamkniętą. Minister Finansów ma prawo zakwalifikować działanie zawierające element losowości jako kolejny typ loterii nie opisany w ustawie. A do weryfikacji loterii stosuje się bardzo prostą definicję: loterią jest wszystko co uzależnia wynik (choćby w części, na dowolnym etapie) od przypadku.

Aby przeprowadzić loterię legalnie niezbędne jest zezwolenie. Jedynym wyjątkiem od obowiązku posiadania zezwolenia na urządzanie loterii jest organizacja małej loterii fantowej (tutaj dowiesz się co to jest). Tę loterię organizuje się na podstawie zgłoszenia loterii. To rozwiązanie jest dedykowane głównie organizacjom pożytku publicznego.

RAPORT: Firmy urządzające loterie bez zezwolenia są łatwym łupem dla służb kontrolnych – kontrola organizatorów loterii.

Raport portalu na podstawie sprawozdania Ministra Finansów

Ile wynosi kara pieniężna za organizację loterii bez zezwolenia?

Zanim zdecydujesz się przemknąć pomiędzy paragrafami ustawy o grach hazardowych proponuję, abyś przeprowadził prostą kalkulację. Kara za przeprowadzenie loterii promocyjnej lub audioteksowej bez wymaganego zezwolenia wynosi 5 krotność opłaty za wydanie zezwolenia na loterię.

Art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych

Karze pieniężnej podlega: 1) urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia; 

Art. 89 ust. 4 pkt 1 lit. b Ustawy o grach hazardowych 

Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1 – wynosi:

a) w przypadku gier na automatach – 100 tys. zł od każdego automatu,

b) w przypadku gier innych niż określone w lit. a i c – 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia,

c) w przypadku gier urządzanych bez dokonania wymaganego zgłoszenia – do 10 tys. zł;

Przykład: minimalna kara za organizację loterii bez zezwolenia:

ile wyniesie kara pieniężna ze przeprowadzenie losowania smartfona o wartości 2.000 zł bez wymaganego zezwolenia.

  • wartość puli nagród wynosi 2.000 zł
  • opłata za wydanie zezwolenia wyniesie 2.624 zł (opłata minimalna)
  • kara pieniężna za organizację takiej loterii w 2021 roku wyniesie 5 x 2.624 zł = 13.120 zł

Art.  69 ust. 1 pkt 5 Ustawy o grach hazardowych 1.  Opłata za udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej albo loterii audioteksowej wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej;

Niestety kara pieniężna nie kończy przygody z loterią bez zezwolenia. Osoba, która dopuściła się złamania przepisów ustawy może być ukarana na podstawie kodeksu karno skarbowego. Przestępstwo urządzania loterii bez zezwolenia opisane jest w art. 107 KKS

Art. 107. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Karze podlega na przykład (źródło mf.gov.pl):

  • kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe ̶  kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie;
  • kto urządza lub prowadzi grę hazardową bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć ̶  kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 2, albo obie te kary łącznie;
  • kto wbrew warunkom koncesji lub bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć posiada automat do gier ̶  kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie;
  • kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza lub prowadzi loterię fantową, grę bingo fantowe, loterię promocyjną lub loterię audioteksową ̶  kara grzywny do 240 stawek dziennych;
  • kto uczestniczy w grze hazardowej, urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia ̶  kara grzywny do 120 stawek dziennych;
  • kto, wbrew przepisom ustawy, zleca lub prowadzi reklamę lub promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, umieszcza reklamę takich gier lub zakładów lub informuje o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów ̶  kara grzywny do 720 stawek dziennych. Tej samej karze podlega kto czerpie korzyści z reklamy lub promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach zlecanych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy, z umieszczania reklamy wbrew przepisom ustawy albo informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów;

Zatem czy są legalne, szybkie i tanie sposoby przeprowadzenia losowania nagród? Są! Polecam następujące rozwiązania:

Wynajmij szybkie losowanie nagród • LosoFUN

Wynajmij organizatora loterii • usługa

Samodzielnie uzyskaj zezwolenie na loterię • pobierz gotową dokumentację organizatora loterii

NEWS: Sąd umorzył sprawę nielegalnej loterii pierogowej

Historia koła gospodyń wiejskich.