Loteria bez zezwolenia – czy możliwa?

Czy organizacja loterii bez zezwolenia jest możliwa? Oczywiście ... ale niestety jest także karalna: grzywna i/lub pozbawienie wolności za organizację loterii bez wymaganego zezwolenia (art. 107 -108 Kodeksu Karnego Skarbowego).

Podstawą prawną urządzania loterii w Polsce jest ustawa o grach hazardowych. W katalogu gier losowych wyróżnia się min. loterie promocyjne, audioteksowe i fantowe. Jednak nie należy tej listy uważać za zamkniętą! Minister Finansów ma prawo zakwalifikować działanie zawierające element losowości jako kolejny typ loterii nie opisany w ustawie. A do weryfikacji loterii stosuje się bardzo prostą definicję: loterią jest wszystko co uzależnia wynik (choćby w części, na dowolnym etapie) od przypadku.

Jedynym wyjątkiem od obowiązku posiadania zezwolenia na urządzanie loterii jest organizacja małej loterii fantowej (tutaj dowiesz się co to jest). Tę loterię organizuje się na podstawie zgłoszenia loterii. To rozwiązanie jest dedykowane głównie organizacjom pożytku publicznego.

Przeczytać o "nielegalnej" loterii pierogowej - dla organizatorów tej loterii sprawa zakończyła się pomyślnie - sąd umorzył sprawę. Niestety w innych przypadkach konsekwencje są bardzo poważne - przeczytaj o kontroli organizatorów loterii.