Zezwolenie na loterię – kto wydaje?

Loteria w Polsce została umieszczona wśród rozrywek hazardowych w ustawie o grach hazardowych. Ustawa ta reguluje m.in. postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na organizację loterii promocyjnej, audioteksowej lub fantowej.

Zezwolenie na organizację loterii wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dawniej Izby Celnej) właściwy dla miejsca, w którym znajduje się siedziba organizatora. Wyjątek: jeżeli obszar urządzania loterii nie przekracza jednego województwa – np.: loteria centrum handlowego – wówczas zezwolenie na organizację loterii wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dawniej Izby Celnej) właściwy dla miejsca, w którym będzie prowadzona loteria.

Do otrzymania zezwolenia niezbędne jest złożenie wniosku, projektu regulaminu loterii, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i ubezpieczeniach społecznych, gwarancji bankowej oraz dokumentów potwierdzających legalność kapitału przeznaczonego na organizację loterii.

Więcej o zezwoleniu na loterię piszemy tutaj.

One comment

Pingbacks and Tracebacks

  • […] Zezwolenie na loterię, ile czasu zajmuje jego uzyskanie? Do dwóch miesięcy. Pierwszą czynnością jaką należy zrobić jest złożenie wniosku o organizację (więcej informacji tutaj).  Wniosek składa się do Dyrektora Izby Celnej właściwego ze względu na miejsce jej przeprowadzenia i organ ten jest także odpowiedzialny za wydanie takiego zezwolenia. Jeśli loteria ma szerszy zasięg to wniosek o wydanie zezwolenia składa się do Dyrektora Izby Celnej właściwego na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Więcej o zezwoleniu na loterię znajdziesz tutaj. […]

  • Comments are closed.