losowanie program

Losowanie nagród • urządzenia i programy losujące

Czy komputer do losowania lub kiosk losujący nagrody może podlegać tym samym przepisom co AUTOMAT do GRY? Czy automaty i urządzenia do gier mogą być wykorzystywane do organizacji loterii promocyjnych i audioteksowych?

Przez pierwsze lata stosowania nowej ustawy o grach hazardowych wykorzystywanie urządzeń do losowania nagród w loteriach było swobodne. Jednak ustawa o grach hazardowych nie pomija komputerów wykorzystywanych do losowania w loteriach promocyjnych, audioteksowych lub fantowych. Obecnie funkcjonują pojęcia:

  • urządzenia do gier,
  • urządzenia losującego,
  • automatu.

Losowanie za pomocą komputera i oprogramowania

W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 8 czerwca 2017 r.w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych znajdują się szczegółowe warunki badania, rejestracji i eksploatacji urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier; warunki i sposób zabezpieczenia urządzeń i automatów, o których mowa w pkt 1, przed ingerencją z zewnątrz; sposób działania urządzeń i automatów, o których mowa w pkt 1, w czasie awarii; sposób zabezpieczenia istotnych informacji dotyczących urządzanej loterii, w tym danych dotyczących jej uczestników; sposób uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych w trakcie gry lub w przypadku, gdy urządzenie lub automat, o których mowa w pkt 1, znajdują się w sytuacji awarii.

Czy komputer służący do losowania nagród w loterii jest urządzeniem losującym lub urządzeniem do gry?

Odpowiedzi udzielił z-ca dyrektora biura administracyjnego Ministerstwa Finansów w dniu 19.03.2015: “Mając na uwadze kwestię obowiązku rejestracji urządzeń wykorzystywanych w organizowanych grach losowych, a w szczególności urządzanych loteriach, organ udzielający zezwolenia i zatwierdzający regulamin gry, na podstawie szczegółowego opisu losowania oraz wykorzystania, w tym sposobie działania, konkretnego urządzenia może ocenić jego wpływ na przebieg i wynik organizowanej gry, jak również poinformować podmiot o możliwości eksploatowania tego urządzenia po dokonaniu jego rejestracji przez właściwego naczelnika urzędu celnego.”

Program do losowania: Czy program losujący nagrody musi być certyfikowany?

Urządzenie losujące do loterii (komputer stacjonarny, przenośny, serwer) musi posiadać aprobatę (opinię) techniczną wyspecjalizowanej jednostki certyfikującej. Opinię uzyskuje się po przeprowadzonym badaniu technicznym urządzenia lub automatu do gry. Badaniu podlega nie tylko samo urządzenie, ale przede wszystkim program do losowania. Następnie urządzenie zgłasza się (przed rozpoczęciem eksploatacji) do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego (wniosek). Miejsce losowania oraz samo urządzenie musi być odpowiednio oznakowane (min. przez umieszczenie na urządzeniu numeru rejestracji). Przeniesienie komputera do losowania w inne miejsce związane jest z zawiadomieniem.

Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier.

Skontaktuj się z nami jeżeli poszukujesz pomocy przy rejestracji i eksploatacji komputera do losowania nagród w loterii lub chcesz zamówić komputer i oprogramowanie do losowania nagród z opinią (zgodą) jednostki badawczej.

Czy koło fortuny jest urządzeniem losującym?

Koło fortuny, czyli kółko na patyku jest urządzeniem losującym. Podobnie jak betoniarka, w której organizator pewnej loterii zamierza przeprowadzić publiczne losowanie nagród. Urządzeniem do losowania nie jest natomiast urna wypełniona kulkami lub losami. Jeżeli masz wątpliwości czy Twój pomysł na losowanie z wykorzystaniem artefaktów będzie wymagał wdrożenia procedur związanych z aprobatą techniczną oraz rejestracja urządzenia to skorzystaj z definicji urządzenia: “mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do wykonania określonych czynności” (https://sjp.pwn.pl/szukaj/urządzenie.html)

Ile wynosi opłata za zgłoszenie / rejestrację urządzenia losującego?

Art.69.3a Opłata za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier wynosi 50% kwoty bazowej.

Zarejestrowane urządzenie do losowania nagród można użytkować bez konieczności ponoszenia opłat do czasu wygaśnięcia opinii technicznej (zazwyczaj 6 lat).

Jak zrobić losowanie przez internet?

To zagadnienie wymaga szczególnej uwagi. W mediach społecznościowych popularne są formy konkursów lub loterii nazywanych rozdaniami – zazwyczaj kończą się losowaniem zwycięzcy spośród osób, które skomentowały, polubiły lub udostępniły promowaną treść. Losowanie jest najprostszym sposobem rozstrzygnięcia, uznawanym za sprawiedliwy i wysoko ocenianym przez klientów. Jednak każda forma losowości oznacza, że #ROZDANIE prawdopodobnie jest loterią. Z tego powodu nie zalecamy korzystania z dostępnych w sieci “programów losujących”, gdyż nie są one używane zgodne z obowiązyjącymi przepisami.

Więcej o rozdaniach dowiesz się z webinaru pt. ROZDANIE: konkurs czy loteria.

Jak przeprowadzić losowanie nagród w ROZDANIU – odkryj LosoFUN

Nasze usługi w zakresie urządzeń losujących do loterii:

  • udostępnienie komputera – urządzenia losującego na podstawie umowy leasingu
  • udostępnienie koła fortuny – urządzenia losującego na podstawie umowy leasingu
  • sprzedaż gotowego programu losującego wraz z dokumentacją niezbędną do uzyskania aprobaty technicznej
  • wykonanie badania w instytucji i uzyskanie aprobaty technicznej urządzenia losującego

One comment

Pingbacks and Tracebacks

  • […] W zależności od potrzeb losowanie nagród przeprowadza się na początku (pre-draw) lub na końcu (post-draw) loterii. Czasami losowanie polega na wymieszaniu wydrukowanych zdrapek, a czasami na wyciągnięciu losu z urny. Losowanie nagród może być przeprowadzone ręcznie lub za pomocą komputera do losowania (urządzenia do gier losowych). […]

  • Comments are closed.