Urządzenia do losowania nagród – przepisy?

Czy komputer do losowania lub kiosk losujący nagrody może podlegać tym samym przepisom co AUTOMAT do GRY? Czy automaty i urządzenia do gier mogą być wykorzystywane do organizacji loterii promocyjnych i audioteksowych?

Przez pierwsze lata stosowania nowej ustawy o grach hazardowych wykorzystywanie urządzeń do losowania nagród w loteriach było swobodne. Jednak ustawa o grach hazardowych nie pomija komputerów wykorzystywanych do losowania w loteriach promocyjnych, audioteksowych lub fantowych.

Zatem, czy komputer i oprogramowanie służący do losowania nagród w loterii jest automatem do gry?

Odpowiedzi udzielił z-ca dyrektora biura administracyjnego Ministerstwa Finansów w dniu 19.03.2015: "Mając na uwadze kwestię obowiązku rejestracji urządzeń wykorzystywanych w organizowanych grach losowych, a w szczególności urządzanych loteriach, organ udzielający zezwolenia i zatwierdzający regulamin gry, na podstawie szczegółowego opisu losowania oraz wykorzystania, w tym sposobie działania, konkretnego urządzenia może ocenić jego wpływ na przebieg i wynik organizowanej gry, jak również poinformować podmiot o możliwości eksploatowania tego urządzenia po dokonaniu jego rejestracji przez właściwego naczelnika urzędu celnego."

Takie urządzenie do gry (komputer stacjonarny, przenośny, serwer) musi posiadać aprobatę (opinię) techniczną wyspecjalizowanej jednostki certyfikującej. Opinię uzyskuje się po przeprowadzonym badaniu technicznym urządzenia lub automatu do gry. Następnie urządzenie zgłasza się (przed rozpoczęciem eksploatacji) do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego (wniosek). Miejsce losowania oraz samo urządzenie musi być odpowiednio oznakowane (min. przez umieszczenie na urządzeniu numeru rejestracji). Przeniesienie komputera do losowania w inne miejsce związane jest z zawiadomieniem.

Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier.

Skontaktuj się z nami jeżeli poszukujesz pomocy przy rejestracji i eksploatacji komputera do losowania nagród w loterii lub chcesz wypożyczyć komputer do losowania nagród z opinią (zgodą) jednostki badawczej.

komputer z certyfikatem

0 Responses

  1. […] W zależności od potrzeb losowanie nagród przeprowadza się na początku (pre-draw) lub na końcu (post-draw) loterii. Czasami losowanie polega na wymieszaniu wydrukowanych zdrapek, a czasami na wyciągnięciu losu z urny. Losowanie nagród może być przeprowadzone ręcznie lub za pomocą komputera do losowania (urządzenia do gier losowych). […]