Gwarancja bankowa: po co? • webinar #9

Gwarancja bankowa do loterii

Jednym z warunków uzyskania zezwolenia na organizację loterii jest posiadanie gwarancji bankowych. Wymóg ten uregulowany jest w ustawie o grach hazardowych z 2009 roku. W tym artykule dowiesz się czym jest gwarancja bankowa i po co jest potrzebna.

Ideą gwarancji jest to, iż bank bierze na siebie odpowiedzialność w przypadku niewywiązania się przedsiębiorcy z zobowiązań kontraktowych i innych. W przypadku loterii przedmiotem gwarancji bankowej jest zabezpieczenie wypłaty nagród do wysokości określonej w regulaminie loterii. Beneficjentem gwarancji jest Dyrektor Izby Celnej właściwy dla danej loterii.

Gwarancja bankowa jest niezbędna w organizacji loterii

Bank, który udziela gwarancji wypłaty nagród zobowiązuje się w umowie do zapłaty na rzecz beneficjenta pieniędzy do wartości puli nagród w przypadku, gdy organizator loterii nie jest w stanie wywiązać się z warunków zezwolenia na organizację loterii.

Przykład: organizator loterii promocyjnej obiecał klientom udział w losowaniu samochodu.   Organizator nie jest w stanie dotrzymać swoich zobowiązań (np. bessa, upadłość). Wówczas Dyrektor Izby Celnej powinien przesłać do banku organizatora żądanie wypłaty uzasadnionych roszczeń uczestników loterii promocyjnej lub audioteksowej.

O tym jak długo trwa taka gwarancja możesz przeczytać tutaj.