Monthly Archives: Wrzesień 2014

Dokumenty do loterii – jakie są potrzebne?

Organizując loterię musimy pamiętać, że potrzebne nam jest zezwolenie. Nie jest istotne, czy jest to loteria promocyjna, audioteksowa, czy fantowa (chyba, że mała wówczas dokonujemy zgłoszenia). Po stronie organizatora leży zgromadzenie, przygotowanie szeregu dokumentów potrzebnych do organizacji loterii.

W pierwszej kolejności należy przygotować dokumenty potwierdzające nazwę i status prawny organizatora. Może to...

Więcej

Ewidencja wygranych w loterii – co to takiego?

Na organizatorze loterii spoczywa szereg obowiązków. Jednym z nich jest prowadzenie ewidencji wygranych. Wymóg ten wynika z przepisów ustawy o grach hazardowych.

Organizator loterii po pierwsze obowiązany jest wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej podmiotowi, który takiego zaświadczenia zażąda. Jest to tzw. druk ścisłego zarachowania. Wystawić go można maksymalnie kolejnego dnia od...

Więcej

Reklama loterii – czy jest zakazana?

Jak wygląda sprawa reklamy loterii? Czy jest ona dozwolona, czy zakazana?

Odpowiedź odnośnie legalności reklamy loterii znajdziemy a artykule 29 ustawy o grach hazardowych. Wynika z niego, iż zakaz reklamy dotyczy gier cylindrycznych, kart, kości, automatów, zakładów wzajemnych. Nie dotyczy on loterii promocyjnej ale ....

Jednak warto wczytać się dokładniej w...

Więcej

Loteria w Internecie – czy jest zakazana?

Wiele słyszy się o loteriach organizowanych w hipermarketach, centrach handlowych, telewizji radiu. Warto postawić sobie w tym miejscu pytanie czy możliwa jest organizacja loterii w Internecie?

Szukając odpowiedzi na to pytanie warto sięgnąć do aktów prawnych, a w szczególności do ustawy hazardowej. Artykuł 29 ww. ustawy stanowi, iż zakazane jest urządzanie gier...

Więcej

Gwarancja bankowa – po co?

Jednym z warunków uzyskania zezwolenia na organizację loterii jest posiadanie gwarancji bankowych. Wymóg ten uregulowany jest w ustawie o grach hazardowych z 2009 roku. W tym artykule dowiesz się czym jest gwarancja bankowa i po co jest potrzebna.

Ideą gwarancji jest to, iż bank bierze na siebie odpowiedzialność w przypadku niewywiązania się...

Więcej

Podatki w loterii – w jakim terminie zapłacić?

Organizator loterii funduje nagrody, a zwycięzcy loterii spełniają swoje marzenia.  Ale odbierając samochód, dużą gotówkę lub wycieczkę trzeba zapłacić podatek!

Zatem wygrałem i co dalej? Oczywiście po euforii czas na chłodną kalkulację, gdzie pojawia się obowiązek zapłaty podatku od wygranej. Podatek od wygranej oraz podatek od gier, w jakim terminie należy go zapłacić?

O stawkach...

Więcej

Podatek od gier i loterii audioteksowej – ile wynosi?

Loterie audioteksowe to cieszące się rosnąca popularnością rodzaje loterii organizowane w Polsce. Uczestnicy chętnie biorą w nich udział ze względu na łatwość uczestnictwa. Aby wziąć udział wystarczy wykonać odpłatne połączenie telefoniczne bądź wysłać krótką wiadomość tekstową czyli popularnego SMS-a. Więcej o tej loterii piszemy w tym miejscu.

Kto płaci podatek od gier...

Więcej

Konkurs – czy może być loterią?

Jak już zostało wielokrotnie podkreślone konkurs i loteria to znakomite formy promocji organizatora i budowanie marki. To także świetna zabawa dla osób biorących udział w obu przedsięwzięciach. O tym czym jest konkurs i jakie są różnice pomiędzy nim a loterią pisaliśmy tutaj.

W tym wpisie odpowiemy na pytanie kiedy konkurs może...

Więcej

Konkurs – co to jest?

Każdy z nas choć raz w życiu wziął udział w konkursie. Z punktu widzenia organizatora, najczęściej przedsiębiorcy konkursy są świetną formą wsparcia działań sprzedażowych. Konkursy skierowane są zazwyczaj do aktualnych i potencjalnych klientów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że konkurs, jego organizacja i przeprowadzenie musi być zgodne z przepisami prawa, w tym...

Więcej

Konkurs i loteria – jakie są różnice?

Zarówno urządzanie konkursów jak i loterii jest świetnym narzędziem marketingowym, które buduje markę i rozpoznawalność organizatora. Wielu osobom oba te pojęcia wydają się tożsame, jednak jak pokazuje praktyka, przepisy prawa tak nie jest. To co może nam się wydawać konkursem jest w rzeczywistości loterią. Jaka jest granica pomiędzy tymi pojęciami? Odpowiedzi udzielimy w...

Więcej