Loteria w Internecie – czy jest zakazana?

Wiele słyszy się o loteriach organizowanych w hipermarketach, centrach handlowych, telewizji radiu. Warto postawić sobie w tym miejscu pytanie czy możliwa jest organizacja loterii w Internecie?

Szukając odpowiedzi na to pytanie warto sięgnąć do aktów prawnych, a w szczególności do ustawy hazardowej. Artykuł 29 ww. ustawy stanowi, iż zakazane jest urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet oraz zakazane jest uczestniczenie w takich grach. Wskazane powyżej zakazy nie dotyczą urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet na podstawie udzielonego zezwolenia oraz uczestnictwa w takich zakładach.

Odpowiedź jest jasna, organizacja loterii w Internecie jest zabroniona i dotyczy to wszystkich rodzajów loterii.

Przyjęte jest posługiwanie się siecią Interenet do rejestracji uczestnictwa w loterii, przesłania nagrody lub ogłoszenia wyników. Ta reguła nie jest jednak zapisana w ustawie o grach hazardowych, choć możemy ją znaleźć w wielu regulaminach loterii promocyjnych lub audioteksowych.