organizacja loterii

Organizator loterii – kto może nim być?

Kto może być organizatorem loterii? Jakie warunki trzeba spełnić?

Zacznijmy od loterii fantowej. Według przepisów ustawy o grach hazardowych organizatorem mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Do katalogu osób prawych w tym przypadku można zaliczyć organizacje pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia).

Jakie warunki trzeba spełnić aby zorganizować taką loterię fantową? Należy dokonać zgłoszenia lub uzyskać zezwolenie. O tym czy organizator musi zgłosić loterię czy uzyskać zezwolenie zależy od rodzaju loterii i wysokości puli nagród. Zgłoszenia dokonuje się tylko tzw. małych loterii fantowych, czyli takich, gdzie nie jest przekroczona odpowiednia pula nagród.

Loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnie, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

Loterie audioteksowe natomiast mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardzo wygodną formą prowadzenia loterii jest wynajęcie wyspecjalizowanej firmy. Organizacja loterii promocyjnej to kompleksowe zagadnienie – warto rozważyć ten scenariusz.