Rozpoczęcie loterii – kogo zawiadomić?

Każdy z nas brał chociaż raz w życiu udział w loterii. O ile uczestnictwo w loterii to sprawa oczywista, to czy zastanawialiście się kiedyś kto może zorganizować loterię i jak wygląda cała procedura?

W naszym kraju procedurę organizacji loterii reguluje ustawa o grach hazardowych z listopada 2009 roku. Zgodnie z jej przepisami organizować mogą ją zarówno osoby fizyczne, prawne jak i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Skoro wiemy już kto może być organizatorem, to przyjrzyjmy się bliżej przepisom mówiącym kogo trzeba zawiadomić przed rozpoczęciem loterii, jakie organy? Podmiot zamierzający przeprowadzić loterię musi uzyskać zgodę właściwego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (dawniej Izby Celnej). Wniosek musi być złożony odpowiednio wcześniej, gdyż rozpatrywany jest w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia. Istotnym elementem poprzedzającym zgłoszenie lub wniosek o zezwolenie jest przygotowanie regulaminu. O tym piszemy w innym artykule.