Regulamin loterii – jak napisać?

Organizując loterię należy pamiętać o kilku bardzo ważnych obligatoryjnych elementach, bez których jest ona niemożliwa do przeprowadzenia. Istotną cechą jest ochrona danych osobowych uczestników. Odnosi się to nie tylko do loterii ale także konkursów czy gier. Wydaje się to oczywiste, jednak zdarzają się przypadki, iż organizatorzy po prostu o tym zapominają.

Ważnym elementem każdej loterii jest jej regulamin. Warto sobie odpowiedzieć na dwa konkretnie postawione pytania, Co powinien zawierać taki regulamin oraz jak go napisać? Odpowiedzi wydają się oczywiste, ale czy tak jest do końca?

Każdy wnioskodawca loterii, do wniosku powinien dołączyć jej regulamin. Projekt regulaminu powinien zawierać kilka istotnych punktów. Po pierwsze nazwę loterii oraz nazwę podmiotu urządzającego loterię. Po drugie w regulaminie organizator wskazuje podmiot, który wydał zezwolenie. Po trzecie regulamin musi jasno wskazywać na zasady przeprowadzenia loterii, czas jej trwania oraz obszar, na którym będzie ona urządzona. Nie mniej ważnym punktem regulaminu jest określenie czasu trwania loterii, sposobu jej urządzenia oraz miejsca i terminu losowania nagród. Kolejne punkty regulaminu określają takie rzeczy jak sposób i termin ogłoszenia wyników, miejsce oraz termin wydania nagród, w jaki sposób będą rozpatrywane ewentualne reklamacje, wartość puli nagród.

W gestii organizatora loterii leży obowiązek umożliwienia uczestnikom loterii zapoznania się z jej regulaminem

One comment

Pingbacks and Tracebacks

  • Comments are closed.