urządzanie loterii

Dokumenty do loterii – jakie są potrzebne?

Organizując loterię musimy pamiętać, że potrzebne nam jest zezwolenie. Nie jest istotne, czy jest to loteria promocyjna, audioteksowa, czy fantowa (chyba, że mała wówczas dokonujemy zgłoszenia). Po stronie organizatora leży zgromadzenie, przygotowanie szeregu dokumentów potrzebnych do organizacji loterii.

Lista kontrolna zawiera 12 dokumentów takich jak: 

  • regulamin loterii
  • wniosek o wydanie zezwolenia
  • gwarancja bankowa
  • zaświadczenia
  • i inne

W pierwszej kolejności należy przygotować dokumenty potwierdzające nazwę i status prawny organizatora. Może to być zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź odpis KRS. Należy przygotować projekt regulaminu gry w dwóch egzemplarzach oraz dane osób zarządzających i reprezentujących przedsiębiorcę.

Ważnymi dokumentami są także aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek ZUS. Istotnym elementem jest bankowa gwarancja wypłacalności nagród oraz dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii. Następnie organizator wypełnia wniosek i po rozpatrzeniu jeśli decyzja jest pozytywna wydawany zostaje zezwolenie na organizacje loterii.

Tutaj pobierzesz check-listę dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na loterię.

Tutaj nabędziesz kompletny poradnik organizatora loterii pt “Zezwolenie na loterię • dokumentacja z komentarzami”.