organizacja loterii

Loteria i fundraising • konferencja

Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu odbędzie się już po raz 13. W tym roku to wydarzenie będzie niezwykłe. Po raz pierwszy w gronie prelegentów pojawi się przedstawiciel branży loteryjnej z wystąpieniem pod tytułem “Dobroczynny hazard – jak zorganizować loterię fundraisingową”.

Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy spotkania będą dzielić się zaangażowaniem i pomysłami na to, jak jeszcze skuteczniej pomagać zbierać fundusze.

Program Konferencji znajduje się na stronie: https://13kf.fundraising.org.pl/

Jeden dzień, tzw. master class został zaadresowany do osób ściśle związanych z branżą. Natomiast drugi dzień jest otwarty na wszystkich tych, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje i którzy swoją przyszłość widzą wśród profesjonalnych koordynatorów czynienia dobra.

Dobroczynna loteria • prelekcja eksperta

Loteria fantowa lub promocyjna może służyć do zbierania funduszy na działalność dobroczynną. Ekspert portalu loteria.org.pl, Wojciech Koczorowski, zaprezentuje możliwości organizacji loterii przez organizacje trzeciego sektora. Podstawowe wątki prelekcji będą dotyczyły:

  • warunki organizacji loterii w Polsce
  • możliwości NGO’s w zakresie samodzielnego przeprowadzenia loterii
  • korzyści wynikające z organizacji loterii we współpracy z sektorem publicznym oraz sektorem prywatnym (loterie podatkowe, loterie szczepionkowe, loterie promocyjne) – czyli społeczny model organizacji loterii (patrz przykład organizacji loterii w modelu społecznym)

Konferencja odbędzie się 4 i 5 listopada 2021 roku. Link do wydarzenia: https://13kf.fundraising.org.pl/