Mniej zezwoleń na loterie • raport Ministra Finansów

Służby celne zbierają informacje o wykonaniu ustawy o grach hazardowych. Dochody z organizowania zakładów, loterii i automatów stanowią istotne źródło wpływów do budżetu państwa. Roczne podsumowania mają formę Raportu. Zapraszam na krótkie podsumowanie informacji zawartych w sprawozdaniu z roku 2020 (data publikacji: wrzesień 2021).

Mniej zezwoleń i mniej loterii w roku COVID-19

W 2020 roku COVID-19 przepłoszył organizatorów. W raporcie Ministra Finansów o wykonaniu ustawy o grach hazardowych czytamy, że:

  • liczba loterii promocyjnych – spadła blisko 30%,
  • liczba loterii audioteksowych – spadek blisko 15% 
  • liczba firm organizujących loterie – spadek o 50%
  • liczba loterii fantowych – spadek o 75%

Kontrola loterii • organizacja loterii

W raporcie czytamy: “Ogółem w roku 2020 organy KAS przeprowadziły 689 kontroli urządzania gier hazardowych, tj. o 300 kontroli mniej niż w roku 2019. W wyniku 78 kontroli urządzania gier hazardowych z 689 wytypowanych i przeprowadzonych w roku 2020 przez organy KAS, ujawniono różnego rodzaju nieprawidłowości, co w rezultacie wskazuje, że skuteczność tego rodzaju kontroli wyniosła 10 %.”

RAPORT: Firmy urządzające loterie bez zezwolenia są łatwym łupem dla służb kontrolnych – kontrola organizatorów loterii.

Raport portalu na podstawie sprawozdania Ministra Finansów

W odniesieniu do organizacji loterii promocyjnych oraz audioteksowych skuteczność kontroli jest czterokrotnie wyższa – ponad 45% skontrolowanych loterii ujawniło nieprawidłowości. W przekonaniu autora artykułu wynika to ze skomplikowanych przepisów oraz rozbudowanej biurokracji wokół loterii. Wysoki odsetek nieprawidłowości wśród organizatorów promocji utrzymuje się od wielu lat – to oznacza, że procedury należy uprościć.

Najwyższa skuteczność kontroli została osiągnięta w grach urządzanych przez sieć internet – blisko 80% weryfikowanych przedsięwzięć zawierało błędy.

Loteria bez zezwolenia • wyniki kontroli

Organizacja loterii bez zezwolenia jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu opinii Ministra Finansów, że planowane przedsięwzięcie nie jest grą losową w rozumieniu ustawy. W większości przypadków obecność elementu losowego w będzie prowadziła do obowiązku dokonania zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. W 2020 roku przeprowadzono dziewięć kontroli, które zakończyły się wszczęciem postępowania dotyczącego urządzania loterii bez wymaganego zezwolenia lub koncesji.

Ciąg dalszy nastąpi.


Wynajmij szybkie losowanie nagród • LosoFUN

Wynajmij organizatora loterii • usługa

Samodzielnie uzyskaj zezwolenie na loterię • pobierz gotową dokumentację organizatora loterii

NEWS: Sąd umorzył sprawę nielegalnej loterii pierogowej

Historia koła gospodyń wiejskich.

Źródło informacji: https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/raporty/