koniec loterii promocyjnej

Zakończenie loterii – na czym polega?

W jaki sposób zakończyć loterię? Kiedy można sobie powiedzieć „koniec” organizacji loterii?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 3 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych organizator loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii, sporządza i przesyła informacje zawierające: wykaz wypłaconych lub wydanych wygranych wraz z określeniem ich wartości oraz zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.

Przepisy ustawy o grach hazardowych stanowią także, iż Urządzający loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii lub gry bingo, sporządza i przesyła do właściwego naczelnika urzędu celnego informacje dotyczące przeprowadzonej loterii fantowej lub gry bingo fantowe, zawierające: wykaz wydanych wygranych rzeczowych wraz z określeniem ich wartości; określenie wysokości kwot przekazanego dochodu z gry na cele społecznie użyteczne, w szczególności dobroczynne; zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.