regulamin loterii

Wydanie nagrody w loterii – obowiązki organizatora?

Organizacja loterii to wielowymiarowe zagadnienie. Po pracach związanych z tworzeniem regulaminu loterii, uzyskaniem zezwolenia na organizację loterii i organizacji loterii przychodzi uroczysty moment: wydanie nagród.

O czym powinien pamiętać organizator loterii w takim momencie? Przede wszystkim o … regulaminie loterii! W regulaminie loterii jest określony termin, miejsce, sposób wydania nagrody, obowiązki podatkowe, a także dokumenty, których wymaga organizator od zwycięzcy.

Oto krótka lista kontrolna organizatora loterii:
– sprawdź termin i miejsce wydania nagrody
– sprawdź sposób wydania nagrody (kurier, przekaz, wydanie osobiste)
– sprawdź oświadczenia, które powinien złożyć uczestnik (np. pełnoletność, obywatelstwo, brak powiązań rodzinnych z pracownikami organizatora)
– jeżeli wartość nagrody przekracza 2280 zł sprawdź czy pobrano podatek
– jeżeli nagroda przekracza 20.000 zł wpisz ją do ewidencji wygranych
– jeżeli nagroda przekracza 60.000 zł zachowaj środki bezpieczeństwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
– sprawdź czy uczestnik zwrócił zdrapkę, kupon lub inny dowód udziału w loterii
– i inne, które wprost wynikają z regulaminu loterii

Czy w Twojej loterii dopełniono wszystkie obowiązki? Chciałbyś zyskać pewność – pomyśl o audycie zakończonej loterii – zapraszamy Cię do kontaktu.