Świąteczny LosoFUN • odkryj radość wygrywania

Szanowni Państwo, z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2022 roku, w imieniu redakcji portalu loteria.org.pl składamy serdecznie życzenia odkrywania miłości i szczęścia, zdrowia i kondycji, powodzenia w przedsięwzięciach, a przede wszystkim radości wygrywania.

Dziękujemy za udział w Świątecznej akcji LosoFUN!

Aby wziąć udział w losowaniu nagrody wystarczyło zarejestrować się lub posiadać numer szczęśliwego losu. Można go było zdobyć mailem, pocztą … dołączając do naszego newslettera pełnego loteryjnych niespodzianek. Nagrodą w świątecznym LosoFun’ie był kosz pełen łakoci od firmy Colian (voucher do sklepu islodycze.pl).

Dziękujemy za udział! Zwycięzcą jest pani Monika D. z Warszawy, która posiada los o numerze 20526.

Zwyciężczyni otrzymuje voucher do sklepu islodycze.pl. Nagroda zostanie wysłana na adres email laureatki.


Zbieranie danych do loterii odbywa się w terminie od 11.12.2021 do 31.12.2021. Regulamin losowania znajduje się na losofun.pl. Administratorem danych osobowych laureatów Loterii jest Organizator – NOFSZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szafarnia nr 11 lok.F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane osobowe nie będą profilowane. Dostęp do danych osobowych Uczestników mogą mieć inne podmioty, w tym w szczególności podmiot, na zlecenie którego prowadzona jest Loteria, wyłącznie w ww. zakresie, jednocześnie niezbędnym do wykonania umowy z Organizatorem. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.