Losowanie online

Co to jest losowanie online

Losowanie to proces wybierania lub wyłaniania czegoś w sposób przypadkowy lub losowy. Jest to często używane w różnych dziedzinach, takich jak gry, konkursy, loterie czy badania naukowe. Losowanie online zazwyczaj odbywa się w połączeniu z transmisją (stream) w mediach społecznościowych, kanale YouTube lub innej platformie dopasowanej do odbiorców.

W przypadku loterii, losowanie może być używane do wyboru zwycięzcy spośród uczestników. W loteriach, losowanie jest sposobem wyboru numerów lub kombinacji liczb, które wygrywają nagrody. W skrócie, losowanie polega na wyborze czegoś w sposób przypadkowy, aby zapewnić uczciwość i obiektywność procesu decyzyjnego lub wyboru.

Jak zrobić losowanie online?

Jeśli interesuje Cię losowanie nagród online, istnieje wiele programów, które możesz spotkać przeszukując sieć internet. Redaktorzy portalu loteria.org.pl sprawdzili je wszystkie pod kątem możliwości stosowania w konkursach, rozdaniach i loteriach. Sytuacja jest jasna: żaden z tych programów nie posiada pozytywnej opinii jednostki badającej oraz nie został zgłoszony do eksploatacji do odpowiedniego urzędu.

Te losowania nagród online nie są legalne

Oto kilka programów, które możesz przetestować. Zapamiętaj! Te programy i zrealizowane z ich pomocą losowania nagród online nie są legalne w Polsce. Nie zostały dopuszczone do eksploatacji w loteriach zgodnie z ustawą o grach losowych. Nie można ich także wykorzystywać do wyłaniania zwycięzców konkursów, bo w konkursach nie ma losowości. Potraktuj tę listę jako ciekawostkę oraz inspirację.

Losowania nagród online przetestowane przez loteria.org.pl z wykorzystaniem programów:

LosoFun.pl

LosoFun.pl to platforma, która oferuje usługi związane z wynajęciem legalnego losowania zwycięzców wraz z certyfikowanym urządzeniem losującym zarejestrowanym w urzędzie celnym. Możliwości losowania: z pliku zawierającego rekordy, z zakresu numerów. Z urządzenia losującego tego typu korzystali już Rezigiusz (Losuje Mustanga), Lidl, Lotos, Santander Consumer Bank, Ministerstwo Zdrowia, itd. Certyfikat: tak. Zgłoszenie do urzędu celnego: tak. Podsumowanie: legalna loteria. Zagrożenie: brak.

Streamchange.pl

Streamchange.pl to platforma, która oferuje usługi związane z losowaniem zwycięzców w transmisjach na żywo. Pozwala na uczestnictwo widzów w losowaniu nagród. Certyfikat: brak. Zgłoszenie do urzędu celnego: brak. Podsumowanie: nielegalny. Zagrożenie: grzywna określona w ustawie o grach oraz kodeksie karnym skarbowym.

Web4u.pl

Web4u.pl to firma świadcząca usługi związane z organizacją konkursów i losowań online. Oferuje narzędzia do losowania zwycięzców oraz integrację z różnymi platformami społecznościowymi. Certyfikat: brak. Zgłoszenie do urzędu celnego: brak. Podsumowanie: nielegalny. Zagrożenie: grzywna określona w ustawie o grach oraz kodeksie karnym skarbowym.

Simpletools.nl

Simpletools.nl to firma oferująca różne narzędzia online, w tym generator liczb losowych do losowania zwycięzców. Można użyć go do przeprowadzenia losowania nagród. Certyfikat: brak. Zgłoszenie do urzędu celnego: brak. Podsumowanie: nielegalny. Zagrożenie: grzywna określona w ustawie o grach oraz kodeksie karnym skarbowym.

MiniWebTool Random Name Picker

MiniWebTool to darmowe narzędzie online, które umożliwia losowanie zwycięzców na podstawie wprowadzonych nazw. Możesz wpisać nazwy uczestników lub nagród, a narzędzie wylosuje zwycięzcę. Certyfikat: brak. Zgłoszenie do urzędu celnego: brak. Podsumowanie: nielegalny. Zagrożenie: grzywna określona w ustawie o grach oraz kodeksie karnym skarbowym.

Gleam

Gleam to platforma do organizowania konkursów i losowań. Oferuje wiele funkcji, w tym moduł do losowania zwycięzców. Możesz zaimportować uczestników, zdefiniować kryteria losowania i wygenerować zwycięzców. Certyfikat: brak. Zgłoszenie do urzędu celnego: brak. Podsumowanie: nielegalny. Zagrożenie: grzywna określona w ustawie o grach oraz kodeksie karnym skarbowym.

Pick Giveaway Winner

Pick Giveaway Winner to prosta aplikacja online, która pomaga w losowaniu zwycięzców konkursów na platformach społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram. Wystarczy wprowadzić link do posta konkursowego, a aplikacja wylosuje zwycięzców. Certyfikat: brak. Zgłoszenie do urzędu celnego: brak. Podsumowanie: nielegalny. Zagrożenie: grzywna określona w ustawie o grach oraz kodeksie karnym skarbowym.

Woobox

Woobox to platforma marketingowa, która oferuje różne narzędzia, w tym moduł do losowania nagród. Możesz zaimportować listę uczestników i wygenerować losowe zwycięzców zgodnie z wybranymi kryteriami. Certyfikat: brak. Zgłoszenie do urzędu celnego: brak. Podsumowanie: nielegalny. Zagrożenie: grzywna określona w ustawie o grach oraz kodeksie karnym skarbowym.

Random.org

Random.org to strona internetowa oferująca generator liczb losowych, który może być wykorzystywany do losowania zwycięzców. Możesz wygenerować losową liczbę za pomocą tego narzędzia i przypisać ją do uczestnika lub nagrody. Certyfikat: brak. Zgłoszenie do urzędu celnego: brak. Podsumowanie: nielegalny. Zagrożenie: grzywna określona w ustawie o grach oraz kodeksie karnym skarbowym.

Prawdopodobnie są także inne usługi, urządzenia oraz programy, które oferuję funkcję losowania.

Czy losowanie nagród online jest legalne?

Losowania nagród online jest legalne po spełnieniu dwóch warunków wynikających z przepisów obowiązujących w Polsce. Aby przeprowadzić losowanie niezbędne jest zezwolenie na urządzanie loterii, a urządzenie (oprogramowanie) do losowania nagród online musi posiadać pozytywną opinię jednostki certyfikującej i być zgłoszone do eksploatacji do odpowiedniego oddziału Urzędu Celnego.

Urządzenia losujące i programy do losowania nagród • przepisy

Jak przeprowadzić losowanie nagród za pomocą oprogramowania losującego zgodnie z przepisami:

Art. 23a.1. Automaty do gier, urządzenia losujące i urządzenia do gier mogą być eksploatowane (1) przez podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonujące monopol państwa, (2) po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzędu celno-skarbowego (…)

Art. 23. 2. Automaty i urządzenia do gier (3) nie mogą stanowić własności osób trzecich, z wyjątkiem przypadku gdy są one przedmiotem umowy leasingu. 

Odpowiedź znajduje się w Ustawie o grach hazardowych. Aby losować z wykorzystaniem programu losującego należy:

  1. posiadać zezwolenie na urządzanie loterii
  2. zarejestrować urządzenie losujące
  3. być właścicielem (leasingobiorcą) tego urządzenia losującego

Kara za losowanie za pomocą programów losujących

Jakie są kary za przeprowadzenie losowania nagród za pomocą urządzenia losującego wbrew przepisom obowiązującym w Polsce. 

Art. 89. 1. Karze pieniężnej podlega: 

1) urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia; 

2) urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego regulaminu, udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub prowadzi gry na automatach do gier, urządzeniu losującym lub urządzeniach do gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gry

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na obowiązek posiadania zezwolenia (art.89.1.1), a następnie na obowiązek rejestracji urządzenia losującego. 

Ile wynosi kara za losowanie nagród

Jeżeli jednak eksploatujesz urządzenie losujące to warto zwrócić uwagę na art. 89.4.2 a i b.  Kara za losowanie z wykorzystaniem popularnych (ale nie zarejestrowanych) aplikacji wyniesie:

Art.89.4. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa: 

2) w ust. 1 pkt 2 – wynosi: 

a) w przypadku gier urządzanych na podstawie koncesji lub zezwolenia – do 200 tys. zł

Jak przeprowadzić losowanie online?

Wybór programu do losowania zwycięzców zależy od twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Warto zapoznać się z funkcjonalnościami, interfejsami oraz opisami poszczególnych narzędzi, aby znaleźć najlepszą opcję dla siebie. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedniego i legalnego rozwiazania możesz losować losy ręcznie z urny.

Propozycją zespołu loteria.org.pl jest certyfikowane losowanie nagród za pomocą urządzenia RND_machine zainstalowanego na serwerze lub komputerze typu laptop. Oba rozwiązania są legalne, to znaczy posiadają pozytywną opinię instytut badawczego oraz zostały zgłoszone do urzędu celnego. RND_machine jest wykorzystywana do loterii LosoFun.pl.

Jak losować nagrody online za pomocą urządzenia RND_machine

Oprogramowanie do losowania nagrody∂ umożliwia (1) Losowanie z pliku lub (2) Losowanie z zakresu. Aby przygotować plik do losowania wystarczy pobrać zgłoszenia do pliku tekstowego, zaimportować i wybrać liczbę zwycięzców. Jeżeli zgłoszenia są ponumerowane to wystarczy wylosować nagrody online wpisując zakres od X do Y i nacisnąć losuj. Zwycięzcy zostaną wyświetleni na ekranie lub zachowani w pliku.

Losowanie nagród za pomocą urządzenia RND_machin wykorzystywane jest miedzy innymi przez marki Lidl, Obi, Lotos, Santander Consumer Bank, Ministerstwo Zdrowia, PPK, Główny Urząd Statystyczny i wiele innych instytucji.