Loteria audioteksowa jest jedną z ciekawszych form loterii. Podobnie jak w innych przypadkach tak i tutaj kluczową rolę odgrywają przepisy ustawy hazardowej z 2009 roku. Według przepisów definicja loterii audioteksowej jest następująca: jest to gra losowa, w której uczestniczy się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest odpłatne połączenie telefoniczne, natomiast drugim wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych czyli SMS-ów z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej. Podmiot organizator oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W tym przypadku ustawa przewiduje także pewne ograniczenia podmiotowe: loterie audioteksowe mogą być urządzane wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W loterii audioteksowej osoby, które nie ukończyły 18 roku życia nie mogą wziąć udziału. Dodatkowo podmiot prowadzący loterię obowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, informacji o zakazie uczestniczenia w grach osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Zapoznaj się z zagadnieniami organizacji loterii audioteksowych.