Loteria audioteksowa – jaka jest definicja?

Loterie audioteksowe

Organizacja loterii – jakie przepisy ją regulują?

Wychodząc naprzeciw wymaganiom czytelników postanowiliśmy w tym wpisie przybliżyć akty prawne, które regulują organizację loterii. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż całe postępowanie przed rozpoczęciem loterii trwa dość długo, dlatego...

Podstawy prawne organizacji loterii – jakie są?

Prawo dotyczące urządzania gier losowych w niepodległej Polsce sięga 1920 roku („ustawa o urządzaniu loterii...”). Jednak pierwsze przepisy dotyczące loterii promocyjnych pojawiły się w „ustawie o grach...” z 1992 roku....

Loteria sms – promocyjna czy audioteksowa?

Planujesz loterię? Umożliwisz wysłanie zgłoszeń w loterii przez SMS? Chcesz, aby udział w losowaniu był bardzo łatwy?  W tym artykule napiszemy co powinieneś wiedzieć o loterii z smsem: czy będziesz organizatorem loterii promocyjnej...

Podatek od gier i loterii – ile wynosi?

Ustawa o grach hazardowych reguluje także kwestie związane z podatkami od gier w tym także od loterii. Zgodnie z art. 71 ustawy opodatkowaniu podatkiem od gier podlegają podmioty które prowadzą...

Loteria promocyjna a audioteksowa – różnice?

Często spotykanymi loteriami, przyciągającymi dużą liczbę chętnych są: loteria promocyjna i audioteksowa (nazywana też audiotekstową). W tym wpisie przyjrzymy się dokładnie jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma loteriami. Dokładnie loterię promocyjną...

 

Loteria audioteksowa jest jedną z ciekawszych form loterii. Podobnie jak w innych przypadkach tak i tutaj kluczową rolę odgrywają przepisy ustawy hazardowej z 2009 roku. Według przepisów definicja loterii audioteksowej jest następująca: jest to gra losowa, w której uczestniczy się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest odpłatne połączenie telefoniczne, natomiast drugim wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych czyli SMS-ów z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej. Podmiot organizator oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W tym przypadku ustawa przewiduje także pewne ograniczenia podmiotowe: loterie audioteksowe mogą być urządzane wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W loterii audioteksowej osoby, które nie ukończyły 18 roku życia nie mogą wziąć udziału. Dodatkowo podmiot prowadzący loterię obowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, informacji o zakazie uczestniczenia w grach osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

Zapoznaj się z zagadnieniami organizacji loterii audioteksowych.