Kolejnym popularnym rodzajem loterii, który wyróżnia ustawa z 2009 roku o grach hazardowych jest loteria fantowa. Jej definicja zawarta jest w art. 2, ust.1. Loteria fantowa to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze. Podmiot organizator oferuje natomiast wyłącznie wygrane rzeczowe.

Loteria fantowa, to szczególny rodzaj gry losowej. Cały dochód z jej przeprowadzenia musi zostać przeznaczony na realizację celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych, określonych wcześniej w regulaminie loterii. Dlatego też warto przed rozpoczęciem loterii określić jej cel i wskazać go bardzo wyraźnie w regulaminie, aby nie narazić się na łamanie przepisów prawa.

Jeśli dochód nie zostanie przekazany na wyżej wymienione cele organizator loterii fantowej naraża się na sankcje wynikające z przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego.

Organizatorami loterii fantowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Istotne jest aby osoby zarządzające i reprezentujące organizatora nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Warto dodać, że podobnie jak w przypadku loterii promocyjnych ustawodawca nie wprowadza ograniczenia wiekowego dla uczestników.


Interesuje Cię ta tematyka? Zostańmy w kontakcie, a będziesz otrzymywał newsy o kolejnych okazjach, próbki losów, przykłady ciekawych akcji! Zapisz się:

One comment

Pingbacks and Tracebacks

  • Comments are closed.