Loteria fantowa – jaka jest definicja?

Loteria fantowa

Organizacja loterii – poradnik organizatora

Organizacja loterii - poradnik organizatora Idea poradnika „Na Szczęście Fundraising” zrodziła się w 2004 roku. Spotkaliśmy wówczas naszych wspólników z Irlandii. Peter, Manus i John od czterdziestu lat zajmują się współpracą z trzecim...

Organizacja loterii – jakie przepisy ją regulują?

Wychodząc naprzeciw wymaganiom czytelników postanowiliśmy w tym wpisie przybliżyć akty prawne, które regulują organizację loterii. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż całe postępowanie przed rozpoczęciem loterii trwa dość długo, dlatego...

Podstawy prawne organizacji loterii – jakie są?

Prawo dotyczące urządzania gier losowych w niepodległej Polsce sięga 1920 roku („ustawa o urządzaniu loterii...”). Jednak pierwsze przepisy dotyczące loterii promocyjnych pojawiły się w „ustawie o grach...” z 1992 roku....

Jak zorganizować loterię w 5 krokach?

Zorganizuj loterię fantową z Loteria.org.pl w prostych 5 krokach. Krok 1 - pomyśl loterii fantowej 30 dni wcześniej. Pomysł na loterię fantową nie musi być kompletny. Zgłoszenie i inne dokumenty loterii fantowej złóż do...

Ustawa o grach hazardowych 2014 – jakie zmiany?

Wpis archiwalny. Dotyczy sytuacji przed 1.04.2017. Zmiany w ustawie o grach hazardowych weszły w życie w grudniu 2014 roku.  Z punktu widzenia organizacji loterii największe zmiany dotyczyły loterii fantowej oraz gry...

Loteria fantowa dla OPP – pula nagród?

Zmiana ustawy o grach hazardowych z 26.09.2014 roku umożliwia organizacjom pożytku publicznego urządzanie szczególnie korzystnych małych loterii fantowych. Jaką wartość puli nagród w loterii można ufundować, aby zorganizować sprzedaż losów lub...

Loterie fantowe w szkole, w parafii, na festynie

Jak zorganizować małą loterię fantową w szkole, w parafii, na festynie lub na odpuście parafialnym? Kto może zorganizować małą loterię fantową? Czy uprawniony jest samorząd uczniowski, komitet rodzicielski, a może...

Mała loteria fantowa – jak zgłosić?

Zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, powinno zawierać: 1) określenie rodzaju gry; 2) nazwę i status prawny podmiotu zgłaszającego, a w przypadku...

Podatek od gier i loterii – ile wynosi?

Ustawa o grach hazardowych reguluje także kwestie związane z podatkami od gier w tym także od loterii. Zgodnie z art. 71 ustawy opodatkowaniu podatkiem od gier podlegają podmioty które prowadzą...

Mała loteria fantowa – co to takiego?

Mała loteria fantowa to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe. Podobnie jak w...

Kolejnym popularnym rodzajem loterii, który wyróżnia ustawa z 2009 roku o grach hazardowych jest loteria fantowa. Jej definicja zawarta jest w art. 2, ust.1. Loteria fantowa to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze. Podmiot organizator oferuje natomiast wyłącznie wygrane rzeczowe.

Loteria fantowa, to szczególny rodzaj gry losowej. Cały dochód z jej przeprowadzenia musi zostać przeznaczony na realizację celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych, określonych wcześniej w regulaminie loterii. Dlatego też warto przed rozpoczęciem loterii określić jej cel i wskazać go bardzo wyraźnie w regulaminie, aby nie narazić się na łamanie przepisów prawa.

Jeśli dochód nie zostanie przekazany na wyżej wymienione cele organizator loterii fantowej naraża się na sankcje wynikające z przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego.

Organizatorami loterii fantowych mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Istotne jest aby osoby zarządzające i reprezentujące organizatora nie mogą być osobami skazanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Warto dodać, że podobnie jak w przypadku loterii promocyjnych ustawodawca nie wprowadza ograniczenia wiekowego dla uczestników.


Interesuje Cię ta tematyka? Zostańmy w kontakcie, a będziesz otrzymywał newsy o kolejnych okazjach, próbki losów, przykłady ciekawych akcji! Zapisz się:

[contact-form-7 404 "Not Found"]