Organizacja loterii. Usługi.

Loteria.org.pl należy do Biura Grzegrzółka&Ko Sp. J., które powstało w 1999 roku. Biuro specjalizuje się w kompleksowej obsłudze gier losowych dla sektora promocyjnego oraz organizacji pożytku publicznego. Poznaj nasze referencje.

Usługi Biura Grzegrzółka&Ko:

 • organizacja loterii - kompleksowa lub w wybranym zakresie
 • przygotowanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku w Izbie Administracji Skarbowej (Izbie Celnej)
 • pomoc w uzyskiwaniu gwarancji bankowej wypłaty nagród
 • tworzenie regulaminów i zasad loterii
 • składanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii
 • nadzorowanie losowań przez osoby posiadające świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub zaświadczenie o odbytym szkoleniu
 • przygotowanie komputerowych aplikacji losujących
 • przygotowanie wewnętrznej dokumentacji z przebiegu loterii
 • rozpatrywanie reklamacji uczestników loterii
 • prowadzenie ewidencji wymaganych prawem
 • wynajmu, certyfikacji, rejestracji aplikacji i urządzeń do losowania nagród
 • szkolenia dla osób nadzorujących organizację loterii promocyjnych, audioteksowych i fantowych

Skontaktuj się Biurem, aby uzyskać poradę, kompleksową obsługę loterii promocyjnej, audioteksowej oraz fantowej lub natychmiastową interwencję w sytuacji kryzysowej.

0 Responses

 1. […] Świadectwo zawodowe uprawnia do nadzoru nad loterią. Jest potwierdzeniem niezbędnych kwalifikacji do prawidłowego przeprowadzenia gry losowej. Wymagania w stosunku do osoby ubiegającej się o świadectwo zawodowe to: nienaganna opinia, niekaralność, zdanie egzaminu. Najczęściej świadectwo zawodowe kojarzone jest osobą nadzorującą losowanie nagród. […]

 2. […] wymaganiom czytelników postanowiliśmy w tym wpisie przybliżyć akty prawne, które regulują organizację loterii. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż całe postępowanie przed rozpoczęciem loterii trwa dość […]

 3. […] przy rejestracji i eksploatacji komputera do losowania nagród w loterii lub chcesz wypożyczyć komputer do losowania nagród z certyfikatem (zgodą) jednostki […]