Konkurs, rozdanie i loteria – jakie są różnice?

Zarówno urządzanie konkursów jak i loterii jest świetnym narzędziem marketingowym, które buduje markę i rozpoznawalność organizatora. Wielu osobom oba te pojęcia wydają się tożsame, jednak jak pokazuje praktyka, przepisy prawa tak nie jest. To co może nam się wydawać konkursem jest w rzeczywistości loterią. Jaka jest granica pomiędzy tymi pojęciami? Odpowiedzi udzielimy w tym artykule wskazując na różnicę pomiędzy konkursem a loterią.

Konkurs czy loteria

Pierwszą cechą która odróżnia oba pojęcia jest to, iż loteria jest grą, której wynik zależy od przypadku. Ustawa o grach hazardowych zawiera zamknięty katalog gier losowych, ale Minister Finansów ma uprawnienia do decydowania czy gra nie wymieniona w ustawie jest grą losową.

Konkurs jest podobny do gry losowej pod tym względem, iż nagrodami mogą być zarówno nagrody rzeczowe jak i pieniężne, a jego prawidłowości, podobnie jak i w loterii decyduje regulamin.

Drugą różnicą jest katalog osób mogących brać udział w konkursie. Nic nie stoi na przeszkodzie aby rywalizowały ze sobą osoby poniżej 18 roku życia. W grach losowych, za wyjątkiem loterii promocyjnej nie może brać udziału osoba niepełnoletnia.

Trzecia i zarazem najważniejsza różnica pomiędzy grami losowymi a konkursem jest taka, iż wynik w loterii zależy od przypadku, czyli od zdarzeń których nie potrafimy przewidzieć. Wynik konkursu uzależniony jest od podjęcia pewnych działań przez uczestników.

Wynik konkursu może być związany z obiektywnymi (np. osiągnięty wynik) lub subiektywnymi kryteriami wyboru zwycięzcy (np. uroda). Jeżeli jednak w promocji chociaż jeden z etapów będzie zależał od przypadku, uznaje się, że cała akcja ma charakter losowy i niezbędne jest spełnienie warunków związanych z urządzaniem loterii.

Rozdanie - co to jest?

Pod tym pojęciem ukrywa się różne typy aktywności promocyjnej w internecie. Zazwyczaj wystarczy polubić post, profil, skomentować wpis, aby wziąć udział w zabawie z nagrodami.

W niektórych przypadkach mamy do czynienia z loterią - gdy zwycięzca jest losowany. Jeżeli jednak organizator określi inne kryterium wyboru - np. szybkość, trafność, kreatywność treści umieszczonego pod zdjęciem komentarza - to cała akcja będzie konkursem. Jednak w większości przypadków organizatorzy ROZDAŃ nie podają tych kryteriów - po prostu informują, że zwycięzca zostanie ogłoszony w określonym terminie.

Rozdanie - konkurs czy loteria?

Ciekawe orzeczenie znajduje się w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2020 roku dotyczącego organizacji działań promocyjnych w mediach społecznościowych. Organizator ROZDANIA bronił się przed nałożeniem kary za urządzanie loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia. W uzasadnieniu wyroku można przeczytać:

"..stwierdzić należy, że udział w loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847) może polegać na nabyciu innego dowodu udziału w grze przez polubienie na stronie serwisu społecznościowego materiałów zamieszczonych przez organizatora konkursu i ich publiczne udostępnienie w sieci oraz spełnienie przez uczestników gry warunków konkursu określonych przez organizatora, jeżeli skutkiem tych działań ma być losowe wskazanie zwycięzcy uzyskującego nagrodę pieniężną lub rzeczową."