Konkurs, rozdanie i loteria – jakie są różnice?

Zarówno urządzanie konkursów jak i loterii jest świetnym narzędziem marketingowym, które buduje markę i rozpoznawalność organizatora. Wielu osobom oba te pojęcia wydają się tożsame, jednak jak pokazuje praktyka, przepisy prawa tak nie jest. To co może nam się wydawać konkursem jest w rzeczywistości loterią. Jaka jest granica pomiędzy tymi pojęciami? Odpowiedzi udzielimy w tym artykule wskazując na różnicę pomiędzy konkursem a loterią.

Konkurs czy loteria

Pierwszą cechą która odróżnia oba pojęcia jest to, iż loteria jest grą, której wynik zależy od przypadku. Ustawa o grach hazardowych zawiera zamknięty katalog gier losowych, ale Minister Finansów ma uprawnienia do decydowania czy gra nie wymieniona w ustawie jest grą losową.

Konkurs jest podobny do gry losowej pod tym względem, iż nagrodami mogą być zarówno nagrody rzeczowe jak i pieniężne, a jego prawidłowości, podobnie jak i w loterii decyduje regulamin.

Drugą różnicą jest katalog osób mogących brać udział w konkursie. Nic nie stoi na przeszkodzie aby rywalizowały ze sobą osoby poniżej 18 roku życia. W grach losowych, za wyjątkiem loterii promocyjnej nie może brać udziału osoba niepełnoletnia.

Trzecia i zarazem najważniejsza różnica pomiędzy grami losowymi a konkursem jest taka, iż wynik w loterii zależy od przypadku, czyli od zdarzeń których nie potrafimy przewidzieć. Wynik konkursu uzależniony jest od podjęcia pewnych działań przez uczestników.

Wynik konkursu może być związany z obiektywnymi (np. osiągnięty wynik) lub subiektywnymi kryteriami wyboru zwycięzcy (np. uroda). Jeżeli jednak w promocji chociaż jeden z etapów będzie zależał od przypadku, uznaje się, że cała akcja ma charakter losowy i niezbędne jest spełnienie warunków związanych z urządzaniem loterii.

Rozdanie – co to jest?

Pod tym pojęciem ukrywa się różne typy aktywności promocyjnej w internecie. Zazwyczaj wystarczy polubić post, profil, skomentować wpis, aby wziąć udział w zabawie z nagrodami.

W niektórych przypadkach mamy do czynienia z loterią – gdy zwycięzca jest losowany. Jeżeli jednak organizator określi inne kryterium wyboru – np. szybkość, trafność, kreatywność treści umieszczonego pod zdjęciem komentarza – to cała akcja będzie konkursem. Jednak w większości przypadków organizatorzy ROZDAŃ nie podają tych kryteriów – po prostu informują, że zwycięzca zostanie ogłoszony w określonym terminie.

Rozdanie – konkurs czy loteria?

Ciekawe orzeczenie znajduje się w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2020 roku dotyczącego organizacji działań promocyjnych w mediach społecznościowych. Organizator ROZDANIA bronił się przed nałożeniem kary za urządzanie loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia. W uzasadnieniu wyroku można przeczytać:

“..stwierdzić należy, że udział w loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847) może polegać na nabyciu innego dowodu udziału w grze przez polubienie na stronie serwisu społecznościowego materiałów zamieszczonych przez organizatora konkursu i ich publiczne udostępnienie w sieci oraz spełnienie przez uczestników gry warunków konkursu określonych przez organizatora, jeżeli skutkiem tych działań ma być losowe wskazanie zwycięzcy uzyskującego nagrodę pieniężną lub rzeczową.”

Jak zorganizować Rozdanie? Zapraszam do obejrzenia Webinaru #LoteriaBezTajemnic pt.:

Konkurs czy Loteria w mediach społecznościowych