Konkurs i loteria – jakie są różnice?

Zarówno urządzanie konkursów jak i loterii jest świetnym narzędziem marketingowym, które buduje markę i rozpoznawalność organizatora. Wielu osobom oba te pojęcia wydają się tożsame, jednak jak pokazuje praktyka, przepisy prawa tak nie jest. To co może nam się wydawać konkursem jest w rzeczywistości loterią. Jaka jest granica pomiędzy tymi pojęciami? Odpowiedzi udzielimy w tym artykule wskazując na różnicę pomiędzy konkursem a loterią.

Pierwszą cechą która odróżnia oba pojęcia jest to, iż loteria jest grą, której wynik zależy od przypadku. Ustawa o grach hazardowych zawiera zamknięty katalog gier losowych, ale Minister Finansów ma uprawnienia do decydowania czy gra nie wymieniona w ustawie jest grą losową. Konkurs jest podobny do gry losowej pod tym względem, iż nagrodami mogą być zarówno nagrody rzeczowe jak i pieniężne, a jego prawidłowości, podobnie jak i w loterii decyduje regulamin. Drugą różnicą jest katalog osób mogących brać udział w konkursie. Nic nie stoi na przeszkodzie aby rywalizowały ze sobą osoby poniżej 18 roku życia. W grach losowych, za wyjątkiem loterii promocyjnej nie może brać udziału osoba niepełnoletnia. Trzecia i zarazem najważniejsza różnica pomiędzy grami losowymi a konkursem jest taka, iż wynik w loterii zależy od przypadku, czyli od zdarzeń których nie potrafimy przewidzieć. Wynik konkursu uzależniony jest od podjęcia pewnych działań przez uczestników. Wynik konkursu może być związany z obiektywnymi (np. osiągnięty wynik) lub subiektywnymi kryteriami wyboru zwycięzcy (np. uroda).

Jeżeli jednak w promocji chociaż jeden z etapów będzie zależał od przypadku, uznaje się, że cała akcja ma charakter losowy i niezbędne jest spełnienie warunków związanych z urządzaniem loterii.