Zaświadczenie o wygranej w loterii – jak wystawić?

Zgodnie z art. 20 ustawy o grach hazardowych organizator loterii ma obowiązek wystawić imienne zaświadczenie o wygranej uczestnikowi loterii fantowej, promocyjnej, audioteksowej lub gry bingo.

Zanim zostanie wystawione zaświadczenie należy spełnić następujące obowiązki:

  1. Organizator loterii musi nabyć druki imiennych zaświadczeń o wygranej (Zaświadczenia zamawia się w Urzędzie Celnym Drugim w Warszawie)
  2. Organizator loterii zobowiązany jest prowadzić ewidencję wydanych zaświadczeń
  3. Organizator loterii musi jest poświadczyć nową ewidencję w urzędzie celnym
  4. Organizator loterii koniecznie musi zamknąć ewidencję w urzędzie celnym (niezwłocznie po zakończeniu roku)

Warto jednak wiedzieć, że zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej w loterii promocyjnej. Zaświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał zaświadczenia otrzymuje uczestnik gry hazardowej, a odpis przechowuje podmiot urządzający grę hazardową wystawiający zaświadczenie. Ważne jest, że takie zaświadczenie nie może zawierać skreśleń ani poprawek.

Zaświadczenie wypełnia upoważniona przez organizatora loterii osoba. Oto wzór:

imienna zaświadczenie o wygranej w loterii