zaświadczenie o wygranej

Zaświadczenie o wygranej w loterii – co to jest?

Każdy laureat loterii promocyjnej, audioteksowej lub fantowej (a także lotto, zdrapek i innych gier losowych) może żądać od organizatora wystawienia imiennego zaświadczenia o uzyskanej przez niego wygranej.

Zaświadczenie to jest drukiem ścisłego zarachowania. Podane zagadnienie jest uregulowane w dwóch aktach – ustawie o grach hazardowych i rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) nagród w loterii.

Wzór zaświadczenia o uzyskanej wygranej oraz sposób wydawania zaświadczeń uregulowany jest w ww. rozporządzeniu. Ewidencję wydanych zaświadczeń należy zarejestrować w Urzędzie Celnym, następnie wyrejestrować. Ewidencje prowadzi się w cyklu rocznym.  Zobacz jak wystawić imienne zaświadczenie o wygranej.

Prawie żaden z uczestników loterii nie korzysta z możliwości uzyskania zaświadczenia. W praktyce przepis jest martwy: wydaje się, że jest to jeden z reliktów starej ustawy o grach liczbowych i zakładach wzajemnych. Jednak wykonanie wyżej wymienionych obowiązków zostanie sprawdzone w trakcie kontroli podmiotu organizującego loterię. Podmiot urządzający grę hazardową jest obowiązany prowadzić ewidencję zaświadczeń oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.

Oto wzór zaświadczenia o wygranej w loterii pobrany z rozporządzenia:

imienna zaświadczenie o wygranej w loterii