Regulamin loterii promocyjnej • co musi zawierać?

Jednym z początkowych etapów organizacji promocji jest przygotowanie regulaminu loterii. Co taki regulamin loterii musi zawierać? Jakie elementy  są obligatoryjne? Zapraszam do zapoznania się z przepisami ustawy o grach hazardowych obowiązującymi w tym zakresie.

Regulamin natomiast jest nieodłącznym elementem zezwolenia. Dyrektor Izby Celnej taki regulamin musi zatwierdzić. Regulamin musi zawierać elementy, wskazane w treści art. 61ust. 3 ustawy o grach hazardowych. Przykładowo można wymienić takie elementy jak:

  • sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry,
  • sposób i termin ogłaszania wyników i wydawania wygranych,
  • zasady rozpatrywania reklamacji i zgłaszanych roszczeń.

W przypadku loterii promocyjnej oraz audioteksowej, taki regulamin zawiera:

1) nazwę loterii;
2) nazwę podmiotu urządzającego loterię;
3) wskazanie organu wydającego zezwolenie;
4) zasady prowadzenia loterii;
5) obszar, na którym będzie urządzana loteria;
6) czas trwania loterii;
7) sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;
8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
9) sposób i termin ogłaszania wyników;
10) miejsce i termin wydawania wygranych;
11) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
12) wartość puli nagród;
13) termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

O tym jak napisać regulamin loterii przeczytasz w tym miejscu.