Regulamin loterii – co musi zawierać?

Każdy z nas chyba lubi wygrywać. Branie udziału w konkursach i loteriach od zawsze leżało w naturze człowieka. Jednak aby cała loteria przebiegła w sposób prawidłowy została obwarowana ona pewnymi uregulowaniami, których zarówno organizator – w przeważającej mierze, jak i uczestnik muszą przestrzegać.

Jednym z takich punktów jest regulamin loterii. Co taki regulamin loterii musi zawierać? Jakie elementy nie są obligatoryjne? Ten wpis postara się to wyjaśnić.

Z poprzednich wpisów wiemy doskonale, że aby zorganizować loterię należy przesłać zgłoszenie do organów celnych (mała loteria) bądź uzyskać zezwolenie. Więcej na temat zgłoszeń i zezwoleń możecie znaleźć tutaj.

Regulamin natomiast jest nieodłącznym elementem zgłoszenia jak i zezwolenia. Jest to istotny załącznik, który co prawda nie podlega zatwierdzeniu przez organy celne, ale nie dołączenie go skutkuje nieważnością zgłoszenia loterii. Inaczej ma się sytuacja w przypadku wydania zezwolenia na loterię. Wówczas Dyrektor Izby Celnej taki regulamin musi zatwierdzić. Regulamin musi zawierać elementy, wskazane w treści art. 61ust. 2 ustawy o grach hazardowych. Przykładowo można wymienić takie elementy jak:

*liczbę oraz cenę losów przeznaczonych do sprzedaży,

* cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry,

* sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry,

* sposób i termin ogłaszania wyników i wydawania wygranych,

*zasady rozpatrywania reklamacji i zgłaszanych roszczeń.

W przypadku loterii, na które nie jest potrzebne zezwolenie a jedynie zgłoszenie, taki regulamin zawiera:

1) nazwę gry,

2) nazwę podmiotu urządzającego grę,

3) wskazanie organu, któremu złożono zgłoszenie,

4) obszar, na którym będzie urządzana gra oraz miejsce i termin losowania   nagród,

5) liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży,

6) cenę jednego losu lub kartonu,

7) sposób prowadzenia gry,

8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry,

9) terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów,

10) cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry,

11)   sposób i termin ogłaszania wyników,

12) miejsce i termin wydawania wygranych,

13) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń,

14) liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.

O tym jak napisać regulamin loterii przeczytasz w tym miejscu.