Regulamin loterii fantowej – co musi zawierać?

Jednym z początkowych etapów organizacji jest przygotowanie regulaminu loterii. Co taki regulamin loterii musi zawierać? Jakie elementy  są obligatoryjne? Zapraszam do zapoznania się z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Z poprzednich wpisów wiemy doskonale, że aby zorganizować loterię należy przesłać zgłoszenie do organów celnych (mała loteria) bądź uzyskać zezwolenie. Więcej na temat zgłoszeń i zezwoleń możecie znaleźć tutaj.

Regulamin natomiast jest nieodłącznym elementem zgłoszenia jak i zezwolenia. Jest to istotny załącznik, który co prawda nie podlega zatwierdzeniu przez organy celne, ale nie dołączenie go skutkuje nieważnością zgłoszenia loterii. Inaczej ma się sytuacja w przypadku wydania zezwolenia na loterię. Wówczas Dyrektor Izby Celnej taki regulamin musi zatwierdzić. Regulamin musi zawierać elementy, wskazane w treści art. 61ust. 2 ustawy o grach hazardowych. Przykładowo można wymienić takie elementy jak:

*liczbę oraz cenę losów przeznaczonych do sprzedaży,

* cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry,

* sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry,

* sposób i termin ogłaszania wyników i wydawania wygranych,

*zasady rozpatrywania reklamacji i zgłaszanych roszczeń.

W przypadku loterii, na które nie jest potrzebne zezwolenie a jedynie zgłoszenie, taki regulamin zawiera:

1) nazwę gry,

2) nazwę podmiotu urządzającego grę,

3) wskazanie organu, któremu złożono zgłoszenie,

4) obszar, na którym będzie urządzana gra oraz miejsce i termin losowania   nagród,

5) liczbę losów lub kartonów przeznaczonych do sprzedaży (tylko loteria fantowa)

6) cenę jednego losu lub kartonu (tylko loteria fantowa)

7) sposób prowadzenia gry,

8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania gry,

9) terminy rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów lub kartonów,

10) cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, na który zostanie przeznaczony dochód z gry (tylko loteria fantowa)

11)   sposób i termin ogłaszania wyników,

12) miejsce i termin wydawania wygranych,

13) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń,

14) liczbę i rodzaj fantów przeznaczonych na nagrody oraz procentowe określenie wartości fantów w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów lub kartonów.

O tym jak napisać regulamin loterii przeczytasz w tym miejscu.