Organizacja loterii – jakie zmiany?

Posłowie przegłosowali poprawkę w ustawie o grach hazardowych dotyczącą organizacji loterii fantowych oraz gry bingo fantowe. Wprowadzono nową definicję małej loterii fantowej wyłącznie dla organizacji pożytku publicznego:

Art 7.1b. Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych nie przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej loterii lub gry. Łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe organizowanych przez organizację pożytku publicznego organizowanych w oparciu o zgłoszenia, nie może przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70

Dowiedz się więcej o loteriach fantowych.

Sprawdź jaką pulę nagród można ufundować w szkolnej lub parafialnej loterii fantowej, a jaką przy loterii fantowej urządzanej przez organizacje pożytku publicznego OPP.