Na czym polega obsługa loterii?

Loteria.org.pl to serwis informacyjnych Grzegrzółka&Ko które powstało w 1999 roku, a w spółkę jawną przekształciło się w 2006 roku. Biuro specjalizowało się w kompleksowej obsłudze loterii (gier losowych) dla sektora promocyjnego oraz organizacji pożytku publicznego. Poznaj naszych klientów i nasze referencje

Nasza obsługa loterii promocyjnej i audioteksowej polegała na:

 • obsłudze loterii - kompleksowa lub w wybranym zakresie
 • przygotowaniu dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku w Izbie Administracji Skarbowej (dawniej Izbie Celnej)
 • pomocy w uzyskiwaniu gwarancji bankowej wypłaty nagród
 • tworzeniu regulaminów i zasad loterii
 • składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii
 • nadzorowanie losowań przez osoby posiadające świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub zaświadczenie o odbytym szkoleniu
 • przygotowaniu komputerowych aplikacji losujących
 • przygotowaniu wewnętrznej dokumentacji z przebiegu loterii
 • rozpatrywaniu reklamacji uczestników loterii
 • prowadzeniu ewidencji wymaganych prawem
 • wynajmu, certyfikacji, rejestracji aplikacji i urządzeń do losowania nagród
 • organizacji szkoleń dla osób nadzorujących organizację loterii promocyjnych, audioteksowych i fantowych

Obsluga loterii: dla kogo pracowaliśmy?

Naszymi klientami  były głównie agencje reklamowe, promocyjne oraz eventowe, które oczekują sprawnego, bezpiecznego oraz kompleksowego przeprowadzenia loterii dla ich klientów. Chronimy interesy naszych agencyjnych partnerów - współpraca zawsze była poprzedzona podpisaniem umowy zobowiązującej strony do zachowania poufności.

Ponadto obsługiwaliśmy loterie b2b oraz b2c dla:

 • Sieci handlowych
 • Centrów handlowych
 • Kancelarii prawnych
 • Organizacji pozarządowych
 • Urzędów gmin i miast
 • Producentów FMCG
 • Banków oraz instytucji płatniczych
 • Firm ubezpieczeniowych
 • Organizatorów programów lojalnościowych
 • Browarów oraz producentów alkoholu, importerów win
 • Branży eCommerce

Kiedy warto nawiązać kontakt?

Niniejszy serwis ma charakter wyłącznie edukacyjny. Przeszukaj bazę wiedzy. Jeżeli jesteś na etapie przetargu dla agencji reklamowych, na etapie planowania budżetu, na etapie planowania strony interetowej, itp. W każdym momencie warto możesz przeprowadzić ze mną dialog. Podzielę się wiedzą i doświadczniem zdobytym w ciągu kilkunastu lat. Wskażę wymagania systemów informatycznych, terminy niezbędne na uzyskanie zezwolenia, zasady ochrony danych lub innowacje, które zwiększą efekty Twojej akcji promocyjnej.

Skontaktuj się.

0 Responses

 1. […] Świadectwo zawodowe uprawnia do nadzoru nad loterią. Jest potwierdzeniem niezbędnych kwalifikacji do prawidłowego przeprowadzenia gry losowej. Wymagania w stosunku do osoby ubiegającej się o świadectwo zawodowe to: nienaganna opinia, niekaralność, zdanie egzaminu. Najczęściej świadectwo zawodowe kojarzone jest osobą nadzorującą losowanie nagród. […]

 2. […] wymaganiom czytelników postanowiliśmy w tym wpisie przybliżyć akty prawne, które regulują organizację loterii. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż całe postępowanie przed rozpoczęciem loterii trwa dość […]

 3. […] przy rejestracji i eksploatacji komputera do losowania nagród w loterii lub chcesz wypożyczyć komputer do losowania nagród z certyfikatem (zgodą) jednostki […]