Obsługa loterii. Zakres, forma i terminy.

Loteria.org.pl należy do Biura Grzegrzółka&Ko Sp.J. które powstało w 1999 roku, a w spółkę jawną przekształciło się w 2006 roku. Biuro specjalizuje się w kompleksowej obsłudze loterii (gier losowych) dla sektora promocyjnego oraz organizacji pożytku publicznego. Poznaj naszych klientów i nasze referencje

Obsługa loterii promocyjnej i audioteksowej:

 • obsługa loterii - kompleksowa lub w wybranym zakresie
 • przygotowanie dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku w Izbie Administracji Skarbowej (dawniej Izbie Celnej)
 • pomoc w uzyskiwaniu gwarancji bankowej wypłaty nagród
 • tworzenie regulaminów i zasad loterii
 • składanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii
 • nadzorowanie losowań przez osoby posiadające świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów lub zaświadczenie o odbytym szkoleniu
 • przygotowanie komputerowych aplikacji losujących
 • przygotowanie wewnętrznej dokumentacji z przebiegu loterii
 • rozpatrywanie reklamacji uczestników loterii
 • prowadzenie ewidencji wymaganych prawem
 • wynajmu, certyfikacji, rejestracji aplikacji i urządzeń do losowania nagród
 • szkolenia dla osób nadzorujących organizację loterii promocyjnych, audioteksowych i fantowych

Obsluga loterii: dla kogo pracujemy?

Naszymi klientami  są głównie agencje reklamowe, promocyjne oraz eventowe, które oczekują sprawnego, bezpiecznego oraz kompleksowego przeprowadzenia loterii dla ich klientów. Chronimy interesy naszych agencyjnych partnerów - współpraca poprzedzona jest podpisaniem umowy zobowiązującej strony do zachowania poufności.

Ponadto obsługujemy loterie b2b oraz b2c dla:

 • Sieci handlowych
 • Centrów handlowych
 • Kancelarii prawnych
 • Organizacji pozarządowych
 • Urzędów gmin i miast
 • Producentów FMCG
 • Banków oraz instytucji płatniczych
 • Firm ubezpieczeniowych
 • Organizatorów programów lojalnościowych
 • Browarów oraz producentów alkoholu, importerów win
 • Branży eCommerce

Obsługa loterii: w jaki sposób współpracujemy?

Formę współpracy przy obsłudze loterii dopasowaliśmy do potrzeb naszych partnerów. Te trzy warianty pomogą w sprawnym przeprowadzeniu akcji promocyjnej:

 • Obsługa Loterii Wariant Podstawowy - Twoja firma organizuje, a Grzegrzółka&Ko przeprowadza proces obsługi loterii
 • Obsługa Loterii Wariant Komfortowy - Twoja firma zleca, a Grzegrzółka&Ko jest organizatorem loterii
 • Obsługa Loterii Wariant Komfortowy z gwarancją bankową - jak wyżej, a dodatkowo Grzegrzółka&Ko dostarcza gwarancję bankową

Obsługa loterii: kiedy warto rozpocząć współpracę?

Zachęcamy do kontaktu w każdym momencie Państwa procesu planowania akcji promocyjnej - na etapie przetargu dla agencji reklamowych, na etapie planowania budżetu, na etapie planowania strony interetowej, itp. W każdym momencie możemy przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający loterię - wskażemy wymagania systemów informatycznych, terminy niezbędne na uzyskanie zezwolenia, zasady ochrony danych lub innowacje, które zwiększą efekty akcji promocyjnej.

Skontaktuj się Biurem Grzegrzółka, aby uzyskać poradę prawną, kompleksową obsługę loterii promocyjnej przez ekspertów, prawników i osoby upoważnione do nadzoru.

0 Responses

 1. […] Świadectwo zawodowe uprawnia do nadzoru nad loterią. Jest potwierdzeniem niezbędnych kwalifikacji do prawidłowego przeprowadzenia gry losowej. Wymagania w stosunku do osoby ubiegającej się o świadectwo zawodowe to: nienaganna opinia, niekaralność, zdanie egzaminu. Najczęściej świadectwo zawodowe kojarzone jest osobą nadzorującą losowanie nagród. […]

 2. […] wymaganiom czytelników postanowiliśmy w tym wpisie przybliżyć akty prawne, które regulują organizację loterii. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż całe postępowanie przed rozpoczęciem loterii trwa dość […]

 3. […] przy rejestracji i eksploatacji komputera do losowania nagród w loterii lub chcesz wypożyczyć komputer do losowania nagród z certyfikatem (zgodą) jednostki […]