loteria promocyjna fantowa poradnik

Organizacja loterii – poradnik organizatora

Organizacja loterii – poradnik organizatora

Idea poradnika „Na Szczęście Fundraising” zrodziła się w 2004 roku. Spotkaliśmy wówczas naszych wspólników z Irlandii. Peter, Manus i John od czterdziestu lat zajmują się współpracą z trzecim sektorem w swojej ojczyźnie oraz w Wielkiej Brytanii. Przy ich udziale dokonano korzystnych zmian w brytyjskich przepisach, a liczne organizacje dobroczynne realizują swoją misję dzięki pozyskanym funduszom.

Niestety w Polsce, w ciągu 70 lat loterię fantową skutecznie zdegradowano do festynowej i świetlicowej rozrywki. Lecz kiedy już wskrzeszono ich fundraisingową funkcję, okazało się, że organizatorzy loteri podlegają represyjnym przepisom i ponoszą za ich przeprowadzenie nieuzasadnione konsekwencje.

Zdajemy sobie sprawę, że dzięki zgromadzonemu przez nas doświadczeniu możemy pomóc wszystkim tym, którzy planują przeprowadzić loterie. W Polsce zorganizowaliśmy ponad dwa tysiące loterii. Rozdaliśmy nagrody o wartości setek milionów złotych. Już ponad 20 lat zajmujemy się komercyjnymi grami losowymi w Polsce dla sektora promocyjnego (informacje o organizacji loterii)

Oddajemy w Państwa ręce nie tylko niniejsze kompendium ale także zaproszenie do współpracy przy organizacji loterii fantowych, ponieważ pragniemy pomagać tym, którzy pomagają. Z poradnika dla organizatorów loterii dowiesz się [spis treści]:

Etap 1: Pomysł i przygotowanie loterii fantowej.

Etap 2: Przeprowadzenie loterii.

Etap 3: Rewizja wyników i sprawozdanie z przebiegu loterii.

Link do poradnika.