Nadzór loterii promocyjnej – kto wykonuje?

Artykuł archiwalny: W związku ze zmianą ustawy o grach hazardowych (2017) zlikwidowano obowiązek posiadania Świadectw Zawodowych. Wyjaśnienie znajduje się w tym artykule > czytaj artykuł. 

W naszych artykułach wspominaliśmy jakie kroki po kolei należy wykonać aby taką loterię zorganizować, w tym natomiast skupimy się na tym, kto może nadzorować loterię. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią jasno, nadzór nad loteria jest obligatoryjny.

Kto może sprawować nadzór nad loterią?

Odpowiedzi udzielił z-ca dyrektora biura administracyjnego Ministerstwa Finansów w dniu 19.03.2015: “Stosownie do art. 61 ust. 3 pkt 8 Ustawy o Grach Hazardowych regulamin loterii określa sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii. A zatem, wybór sposobu i kształtowanie mechanizmu zapewniającego prawidłowość urządzania loterii zależy od Organizatora, np.: może powołać w tym celu komisję. Ustawa o Grach Hazardowych wymaga jedynie, aby osoba nadzorująca posiadała świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że nie tylko osoba posiadająca świadectwo zawodowe jest wyłącznie uprawniona do nadzoru nad loterią, niemniej udział takiej osoby w nadzorowaniu loterii jest obligatoryjny.”

Zatem potrzebujemy osoby, które posiadają świadectwo zawodowe. Uzyskanie świadectwa zawodowego poprzedza egzamin. O tym, kto wydaje takie świadectwo dowiesz się tutaj.

Osoba, która sprawuje nadzór nad loterią ma nienaganną opinię, posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska, o które się ubiega, nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada wiedzę potwierdzoną egzaminem zawodowym.
Warto wspomnieć, że pisząc ten artykuł przygotowujemy się do kolejnego egzaminu w celu odnowienia świadectw zawodowych w naszym zespole. Aktualnie 4 osoby posiadają uprawnienia do nadzoru nad loteriami promocyjnymi i jedna nad loteriami audioteksowymi.

Zobacz tutaj jak wygląda świadectwo zawodowe do nadzoru nad loterią promocyjną.

One comment

Pingbacks and Tracebacks

  • Comments are closed.