mała loteria fantowa

Loteria fantowa dla OPP – pula nagród?

Zmiana ustawy o grach hazardowych z 26.09.2014 roku umożliwia organizacjom pożytku publicznego urządzanie szczególnie korzystnych małych loterii fantowych. Jaką wartość puli nagród w loterii można ufundować, aby zorganizować sprzedaż losów lub zdrapek wyłącznie na podstawie zgłoszenia do naczelnika urzędu celnego?

Organizacja pożytku publicznego może zorganizować jednorazowo loterię fantową z pulą nagród 59190 złotych (15-krotność kwoty bazowej) i sprzedać losy loterii fantowej o łącznej wartości 197300 zł (pula nagród nie może być mniejsza niż 30% wartości losów.

W trakcie jednego roku kalendarzowego organizacja pożytku publicznego może zorganizować wiele loterii fantowych z łączną pulą nagród równą 30-krotność kwoty bazowej i łączną wartością sprzedanych losów w loteriach fantowych: 394600 zł.

Pula nagród została obliczona na podstawie kwoty bazowej z 2015 roku.

One comment

Pingbacks and Tracebacks

  • […] Jakie warunki trzeba spełnić aby zorganizować taką loterię fantową? Należy dokonać zgłoszenia lub uzyskać zezwolenie. O tym czy organizator musi zgłosić loterię czy uzyskać zezwolenie zależy od rodzaju loterii i wysokości puli nagród. Zgłoszenia dokonuje się tylko tzw. małych loterii fantowych, czyli takich, gdzie nie jest przekroczona odpowiednia pula nagród. […]

  • Comments are closed.