Poradnik organizatora loterii – loteria bez tajemnic

Idea poradnika „Zasady Organizacji Loterii” zrodziła się w 2004 roku. Spotkałem wówczas przyszłych moich wspólników z Irlandii. Peter, Manus i John od czterdziestu lat zajmują się współpracą z trzecim sektorem w swojej ojczyźnie oraz w Wielkiej Brytanii. Przy ich udziale dokonano korzystnych zmian w brytyjskich przepisach, a liczne organizacje dobroczynne realizują swoją misję dzięki pozyskanym funduszom.

Niestety w Polsce, w ciągu 70 lat loterię fantową skutecznie zdegradowano do festynowej i świetlicowej rozrywki. Lecz kiedy już wskrzeszono ich fundraisingową funkcję, okazało się, że organizatorzy loteri podlegają represyjnym przepisom i ponoszą za ich przeprowadzenie nieuzasadnione konsekwencje.

Zdaję sobie sprawę, że dzięki zgromadzonemu doświadczeniu mogę pomóc wszystkim tym, którzy planują przeprowadzić loterie. W Polsce zorganizowałem ponad dwa tysiące loterii. Rozdałem nagrody o wartości setek milionów złotych. Już ponad 20 lat zajmuję się komercyjnymi grami losowymi w Polsce dla sektora promocyjnego (informacje o organizacji loterii)

Oddaję w Państwa ręce nie tylko niniejsze kompendium ale także zaproszenie do współpracy przy organizacji loterii fantowych, ponieważ pragnę pomagać tym, którzy pomagają. Z poradnika dla organizatorów loterii dowiesz się [spis treści]:

Etap 1: Pomysł i przygotowanie loterii fantowej.

 • Pomysł
 • Organizator
 • Cel społecznie użyteczny
 • Nagrody
 • Mechanizm
 • Losy
 • Miejsce sprzedaży
 • Zgłoszenie
 • Regulamin i zmiany w regulaminie
 • Zaświadczenia o wygranej i ewidencja zaświadczeń
 • Ewidencja podstaw opodatkowania i obliczania podatku od gier
 • Ewidencja wydanych nagród o wartości powyżej 20.000 złotych
 • Sponsorzy

Etap 2: Przeprowadzenie loterii.

 • Zawiadomienie o rozpoczęciu
 • Zmiana regulaminu
 • Sprzedaż losów i ewidencjonowanie przychodu
 • Podatek od gier i ewidencja
 • Losowanie nagród
 • Wydanie nagród
 • Podatek od nagród
 • Zaświadczenie o wygranej
 • Reklamacje

Etap 3: Rewizja wyników i sprawozdanie z przebiegu loterii.

 • Protokół z przebiegu loterii
 • Wynik finansowy loterii
 • Informacja o zakończeniu loterii
 • Sprawozdanie IGH-1
 • Kontrola
 • Podsumowanie
 • Podziękowanie