Loteria w sieci Internet

Loterie promocyjne organizowane przez sieć internetową stały się popularnym sposobem na przyciągnięcie uwagi klientów. Poznaj organizacyjne i prawne aspekty loterii urządzanej przez Internet.

Znowelizowana Ustawa o grach hazardowych:
W 2017 roku znowelizowana Ustawa o grach hazardowych wprowadziła pojęcie gry hazardowej urządzanej przez sieć Internet. Loteria promocyjna jest uznawana za grę hazardową, a przepisy nie zawierają dokładnej definicji, kiedy gra powinna być uznana jako “urządzana przez sieć Internet”.

Rodzaje loterii i sposób urządzania loterii z wykorzystaniem Internetu
W Polsce można zorganizować trzy rodzaje loterii: promocyjne, audioteksowe i fantowe. Kiedy zatem loteria staje się “loterią urządzana przez sieć Internet”? Jakie są elementy takiej loterii? Czy do uznania loterii promocyjnej, audioteksowej lub fantowej za organizowaną przez Internet wystarczą charakterystyczne elementy związane z dostępnością i aspektami cyfryzacji życia, o których mowa poniżej? Zdecydowanie nie są to wystarczające kryteria:

1. Publikowanie regulaminu na stronie internetowej:
Regulamin loterii powinien być dostępny publicznie na stronie internetowej organizatora. W regulaminie powinny być zawarte wszystkie istotne informacje dotyczące zasad uczestnictwa, nagród, terminów oraz sposobu przeprowadzenia loterii. To ważne, aby uczestnicy mieli łatwy dostęp do tych informacji przed przystąpieniem do loterii.

2. Rejestracja zakupów online:
Jeśli loteria promocyjna jest związana z zakupami online, organizator powinien umożliwić uczestnikom zarejestrowanie swoich zakupów w systemie. Rejestracja może odbywać się poprzez wprowadzenie danych z paragonu lub innych dowodów zakupu. Dzięki temu uczestnicy mogą udowodnić swoje zakupy i wziąć udział w loterii.

3. Komunikacja z uczestnikami
Organizator powinien utrzymywać aktywną komunikację z uczestnikami loterii. To może obejmować informowanie ich o wynikach, zmianach w regulaminie, dodatkowych promocjach czy innych istotnych kwestiach. Komunikacja może odbywać się za pośrednictwem e-maili, wiadomości SMS lub na stronie internetowej, a także w aplikacji (np. aplikacji Rossmann, Inpost, KFC, itp).

4. Prowadzenie internetowych kont uczestników:
W przypadku loterii promocyjnych, organizator może wymagać, aby uczestnicy mieli założone konta na stronie internetowej lub aplikacji. Konta te mogą służyć do rejestracji zakupów, komunikacji z uczestnikami oraz śledzenia postępów w loterii (np. takie konta są wymagane w przypadku aplikacji McDonnald’s, Vitay, MOL i wielu innych).

5. Losowanie nagród on-line i publikacja wyników losowania nagród
Organizator może transmitować losowanie w sieci Internet oraz ogłaszać wyniki na stronie internetowej, w aplikacji, w serwisie społecznościowym typu Facebook, Instagram, Youtube i wielu innych.

6. Losowanie za pomocą komputera losującego (urządzenia on-line)
Losowanie ręczne może być zastąpione losowaniem z wykorzystaniem urządzenia losującego, które będzie pobierać dane z aplikacji (np. platformy sklepu internetowego typu Shoper, Shoplo, WooCommerce lub innej, aplikacji programu lojalnościowego typu Vitay, Payback, etc), a następnie zawiadamiać zwycięzcę w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli Twoja loteria będzie korzystać z tych udogodnień to nie oznacza, że będziesz zmuszony do “urządzania loterii przez sieć Internet”. Praktyką dyrektorów Izb Administracji Skarbowych jest wydawanie zezwoleń na zwykłe loterie promocyjne, audioteksowe i fantowe, a kontekst Internetu, niezależnie od zaawansowania, jest uznawany wyłącznie za medium służącym do obsługi grających. Minister Finansów w jednej z decyzji z 2017 roku odmówił zatwierdzenia regulaminu odpowiedzialnej gry (element towarzyszący grom w sieci Internet) twierdząc, że podmiot wnioskujący musi wcześniej uzyskać zezwolenie na “loterię promocyjną urządzana w sieci Internet”, a nie “loterię promocyjną”.