loteria sms

Loteria sms – promocyjna czy audioteksowa?

Planujesz loterię? Umożliwisz wysłanie zgłoszeń w loterii przez SMS? Chcesz, aby udział w losowaniu był bardzo łatwy?  W tym artykule napiszemy co powinieneś wiedzieć o loterii z smsem: czy będziesz organizatorem loterii promocyjnej czy audioteksowej, kto może uczestniczyć w takiej loterii, czy czekają Cię dodatkowe obowiązki?

Jeżeli koszt wysłania zgłoszenia w loterii (smsa) będzie obciążał uczestnika to (zgodnie z definicjąbędziesz organizatorem loterii audioteksowej. W związku z tym w Twojej loterii mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

Z dodatkowych obowiązków organizatora loterii audioteksowej warto wspomnieć o kilku szczególnych. Organizator loterii jest płatnikiem podatku od gier (pamiętaj o terminach, deklaracjach oraz ewidencji podstawy podatku od gier i ewidencji podatku od gier).

Ponadto organizator loterii audioteksowej musi zachować szczególne zasady informowania o regułach swojej promocji (np. na opakowaniu, w reklamie telewizyjnej czy w spocie radiowym). Oto kilka obowiązków urządzającego loterię wynikających z ustawy prawo telekomunikacyjne:

 • Podmiot podający do publicznej wiadomości informację o usłudze o podwyższonej opłacie jest obowiązany podawać wraz z numerem tej usługi cenę za jednostkę rozliczeniową usługi albo cene za połączenie  ze wskazaniem ceny brutto oraz nazwe podmiotu realizujacego dodatkowe świadczenie,
 • W przypadku gdy informacja o usłudze podwyższonej opłacie podawana jest do publicznej wiadomości w sposób graficzny:
  1. tło informacji nie może utrudniać lub uniemożliwiać zapoznania się z ceną za jednostkę rozliczeniową usługi albo cenę za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie,
  2. rozmiar czcionki ceny za jednostkę rozliczeniową Usługi albo ceny za połączenie, w przypadku Usługi taryfikowanej za całe połączenie, nie może być mniejszy niż 60% rozmiaru czcionki numeru tej Usługi oraz
  3. czas prezentacji ceny za jednostkę rozliczeniową Usługi albo ceny za połączenie, w przypadku Usługi taryfikowanej za całe połączenie, nie może być krótszy niż czas prezentacji numeru tej Usługi.
 • Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie w terminie co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia tej Usługi, przekazuje Prezesowi UKE w formie pisemnej i elektrycznej informacje o:
  1. Swojej nazwie (firmie), adresie i siedzibie;
  2. Nazwie, rodzaju i zakresie świadczonej Usługi o podwyższonej opłacie;
  3. Numerze lub numerach wykorzystywanych do świadczenia Usługi o podwyższonej opłacie;
  4. Terminie rozpoczęcia świadczenia Usługi o podwyższonej opłacie.