Loteria promocyjna – jaka jest definicja?

Loteria promocyjna

Ile wynosi opłata za loterię w 2021 roku? Opłata bazowa

Ile wynosi opłata za loterię w roku 2021? Co wpływa na wysokość kosztu organizowania loterii promocyjnych, audioteksowych i fantowych, a także dla organizatorów bingo fantowego. W Ustawie o Grach Hazardowych znajduje się określenie Kwota...

Organizacja loterii – jakie przepisy ją regulują?

Wychodząc naprzeciw wymaganiom czytelników postanowiliśmy w tym wpisie przybliżyć akty prawne, które regulują organizację loterii. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż całe postępowanie przed rozpoczęciem loterii trwa dość długo, dlatego...

Podstawy prawne organizacji loterii – jakie są?

Prawo dotyczące urządzania gier losowych w niepodległej Polsce sięga 1920 roku („ustawa o urządzaniu loterii...”). Jednak pierwsze przepisy dotyczące loterii promocyjnych pojawiły się w „ustawie o grach...” z 1992 roku....

Loteria promocyjna a audioteksowa – różnice?

Często spotykanymi loteriami, przyciągającymi dużą liczbę chętnych są: loteria promocyjna i audioteksowa (nazywana też audiotekstową). W tym wpisie przyjrzymy się dokładnie jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma loteriami. Dokładnie loterię promocyjną...

Przepisy polskiego prawa wyróżniają kilka rodzajów loterii. Jedną z nich jest loteria promocyjna. Organizację loterii promocyjnych reguluje w Polsce Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Według tejże ustawy loteria promocyjna to gra, której warunki określa regulamin, oraz gra w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze. Poprzez to podmiot nieodpłatnie uczestniczy w loterii, a organizator loterii oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W tym rodzaju loterii mogą brać udział nawet osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Nie jest to jedyny rodzaj loterii, kiedy osoby niepełnoletnie mają możliwość gry. Podobna sytuacja jest w loteriach fantowych.

Loterie promocyjne mogą być urządzane tylko i wyłącznie na podstawie udzielonego zezwolenia. Podmiotami organizatorami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnie, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

Zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej udziela wyłącznie dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dawniej Izby Celnej), a kontrolę organizacji loterii wykonują Urzędy Celne.