Przepisy polskiego prawa wyróżniają kilka rodzajów loterii. Jedną z nich jest loteria promocyjna. Organizację loterii promocyjnych reguluje w Polsce Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Według tejże ustawy loteria promocyjna to gra, której warunki określa regulamin, oraz gra w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze. Poprzez to podmiot nieodpłatnie uczestniczy w loterii, a organizator loterii oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W tym rodzaju loterii mogą brać udział nawet osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Nie jest to jedyny rodzaj loterii, kiedy osoby niepełnoletnie mają możliwość gry. Podobna sytuacja jest w loteriach fantowych.

Loterie promocyjne mogą być urządzane tylko i wyłącznie na podstawie udzielonego zezwolenia. Podmiotami organizatorami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnie, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

Zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej udziela wyłącznie dyrektor Izby Administracji Skarbowej (dawniej Izby Celnej), a kontrolę organizacji loterii wykonują Urzędy Celne.

Comments: 3

Pingbacks and Tracebacks

  • Comments are closed.