loteria promocyjna

Loteria promocyjna a audioteksowa – różnice?

Często spotykanymi loteriami, przyciągającymi dużą liczbę chętnych są: loteria promocyjna i audioteksowa (nazywana też audiotekstową). W tym wpisie przyjrzymy się dokładnie jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma loteriami. Dokładnie loterię promocyjną przedstawiamy tutaj, natomiast loterię audioteksową w tym miejscu.

Pierwszą rzeczą odróżniającą obie loterie jest oczywiście definicja, którą przedstawiamy w powyższych linkach. Będąc w tym miejscu warto dodać, że w loterii audioteksowej uczestnik loterii musi mieć ukończone 18 lat.

Druga różnica pomiędzy omawianymi loteriami znajduje się w podmiocie organizującym loterię. Loterie audioteksowe mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, wyłącznie przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Loterie promocyjne mogą być urządzane, na podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnie, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

W regulaminie loterii promocyjnej powinien być wskazany termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Wyraźna różnica pomiędzy loteriami jest w podatku od gier. Loterie promocyjne zostały wyłączone z opodatkowania, natomiast w loterii audioteksowej podstawę opodatkowania stanowi przychód organizatora loterii (więcej o podatkach tutaj).

podatki w loterii