Loteria: Opłata za loterię. Kwota bazowa 2019.

Ile wynosi opłata za loterię w roku 2019?

Co wpływa na wysokość kosztu organizowania loterii promocyjnych, audioteksowych i fantowych, a także dla organizatorów bingo fantowego.

W Ustawie o Grach Hazardowych znajduje się określenie Kwota bazowa. Co to jest i jakie ma znaczenie?

art. 70 Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

W roku 2019 obowiązuje kwota 4.811,42 zł.

Na podstawie tej kwoty ustala się wysokość opłaty minimalnej za wydanie zezwolenia.

Opłata za loterię w 2019 roku wynosi:

  • opłata za wydanie zezwolenia na organizację loterii promocyjnej (paragonowej) oraz loterii audioteksowej wynosi 10% wartości puli nagród, nie mniej niż 50% kwoty bazowej (tj. 2.406,00)
  • opłata za wydanie zezwolenia na organizację loterii fantowej (dobroczynnej) jest stała i wynosi 50% kwoty bazowej (loteria urządzana na terenie jednego województwa), 100% kwoty bazowej (obszar urządzania to kilka województw). Małe loterie fantowe są zwolnione z opłaty.

Planujesz zorganizować loterię? Zapraszamy do współpracy – sprawdź modele współpracy, wyceń planowaną loterię.