losowanie

Losowanie nagród w loterii – kto przeprowadza?

Każdy uczestnik promocji z niecierpliwością oczekuje losowania nagród. Jest to najważniejsza czynność z jego punktu widzenia – często wzbudza największe emocje – dlatego powinna być dobrze zaplanowana przed zorganizowaniem loterii.

Art. 61.3 Regulamin loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej określa:
1) nazwę loterii;
2) nazwę podmiotu urządzającego loterię;
3) wskazanie organu wydającego zezwolenie;
4) zasady prowadzenia loterii;
5) obszar, na którym będzie urządzana loteria;
6) czas trwania loterii;
7) sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;
8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
9) sposób i termin ogłaszania wyników;
10) miejsce i termin wydawania wygranych;
11) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
12) wartość puli nagród;
13) w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

W zależności od potrzeb losowanie nagród przeprowadza się na początku (pre-draw) lub na końcu (post-draw) loterii. Czasami losowanie polega na wymieszaniu wydrukowanych zdrapek, a czasami na wyciągnięciu losu z urny. Losowanie nagród może być przeprowadzone ręcznie lub za pomocą komputera do losowania (urządzenia do gier losowych).

Losowanie zawsze przeprowadza organizator. Organizator losuje nagrody zgodnie z regulaminem loterii, w którym zazwyczaj są opisane istotne elementy losowania (termin, miejsce, sposób nadzoru nad prawidłowością losowania, niektóre wymogi techniczne).

Organizator może zaprosić kogoś do losowania (częsta praktyka przy publicznym losowaniu nagród), jednak trzeba pamiętać, że jest ono przeprowadzane zawsze pod nadzorem komisji, której członkiem musi być osoba posiadająca świadectwo zawodowe.

Czytaj także:

Świadectwo zawodowe do loterii – kto wydaje?