Losowanie nagród w loterii – kto przeprowadza?

Każdy uczestnik promocji z niecierpliwością oczekuje losowania nagród. Jest to najważniejsza czynność z jego punktu widzenia - często wzbudza największe emocje - dlatego powinna być dobrze zaplanowana przed zorganizowaniem loterii.

W zależności od potrzeb losowanie nagród przeprowadza się na początku (pre-draw) lub na końcu (post-draw) loterii. Czasami losowanie polega na wymieszaniu wydrukowanych zdrapek, a czasami na wyciągnięciu losu z urny. Losowanie nagród może być przeprowadzone ręcznie lub za pomocą komputera do losowania (urządzenia do gier losowych).

Losowanie zawsze przeprowadza organizator. Organizator losuje nagrody zgodnie z regulaminem loterii, w którym zazwyczaj są opisane istotne elementy losowania (termin, miejsce, sposób nadzoru nad prawidłowością losowania, niektóre wymogi techniczne).

losowanie nagródOrganizator może zaprosić kogoś do losowania (częsta praktyka przy publicznym losowaniu nagród), jednak trzeba pamiętać, że jest ono przeprowadzane zawsze pod nadzorem komisji, której członkiem musi być osoba posiadająca świadectwo zawodowe.

Czytaj także:

Świadectwo zawodowe do loterii – kto wydaje?