organizacja loterii

Kwota bazowa w loterii 2015. Co to jest?

Kwota bazowa w loterii.Co to jest i jakie ma znaczenie?
W ustawie o grach hazardowych jest wiele odniesień do kwoty bazowej. W tym artykule dowiesz się co to jest kwota bazowa i jakie ma znaczenie dla organizatorów loterii promocyjnych, audioteksowych i fantowych, a także dla organizatorów bingo fantowego.

art. 70 Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

Aktualnie (rok 2015) jest to kwota 3946 zł.

Na podstawie tej kwoty ustala się czy loteria fantowa lub bingo fantowe może być urządzana na podstawie zgłoszenia naczelnikowi urzędu celnego. Wystarczy zgłoszenie jeżeli:

  • pula nagród planowanej loterii fantowej lub bingo fantowego nie przekracza piętnastokrotności kwoty bazowej, a organizator jest organizacją pożytku publicznego;
  • pula nagród planowanej loterii fantowej lub bingo fantowego jest nie większa niż kwota bazowa, a organizatorem jest dowolna osoba fizyczna, prawna lub organizacja nieposiadająca osobowości prawnej

W pozostałych przypadkach loteria fantowa lub gra bingo fantowe będzie wymagała uzyskania zezwolenia na urządzanie podobnego do tego jak w loterii promocyjnej.

One comment

Pingbacks and Tracebacks

  • Comments are closed.