Kontrola loterii fantowej – jak przebiega?

Ustawa o grach hazardowych przewiduje, że organy Służby Celnej są  uprawnione do kontroli prawidłowości urządzenia loterii.

Kontrola loterii fantowej jest dokonywana w sposób doraźny. Może wyglądać na dwa sposoby. Po pierwsze może polegać na uczestniczeniu funkcjonariusza celnego w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą. Drugim sposobem jest kontrola dokumentacji, dokumentów oraz urządzeń związanych z działalnością objętą kontrolą.

Przepisy prawa wymieniają jakie dokumenty mogą podlegać kontroli. Są to: zgłoszenie wraz z dołączonymi dokumentami zawierającymi dane małej loterii fantowej, regulamin, druki imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, odpisy imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz anulowane imienne zaświadczenia o uzyskanej wygranej, dokumenty potwierdzające przekazanie dochodu na cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, określony w regulaminie, dokumenty dotyczące rozliczenia wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności określonych w regulaminie.

Podobnie kontrola przebiega w innych rodzajach loterii. Warto dodać, że kontrolujący często umawiają się z organizatorem loterii na kontrolę mailowo lub telefonicznie, a czasami nie.

Chcesz skonsultować kontrolę Twojej promocji – skontaktuj się z nami.