Konkurs – co to jest?

Każdy z nas choć raz w życiu wziął udział w konkursie. Z punktu widzenia organizatora, najczęściej przedsiębiorcy konkursy są świetną formą wsparcia działań sprzedażowych. Konkursy skierowane są zazwyczaj do aktualnych i potencjalnych klientów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że konkurs, jego organizacja i przeprowadzenie musi być zgodne z przepisami prawa, w tym także prawa podatkowego. W polskim systemie prawnym nie ma definicji pojęcia konkurs. Powoduje to konieczność sięgania do definicji konkursu wynikającej z języka potocznego. Takie rozwiązanie akceptują organy podatkowe.

Do rzeczy, co to jest konkurs? Słownik języka polskiego PWN za konkurs uznaje imprezę, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, które musi posiadać określony program, dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac, których wyróżnia się wręczając nagrody. Słownik wyrazów obcych za konkurs uważa imprezę, która ma na celu wyłonienie przez specjalnie powołane jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie. W orzeczeniach różnych organów wspomina się także min. o warunku nieograniczonej liczby potencjalnych uczestników konkursu.

Już po zapoznaniu się z tymi definicjami możemy dojść do wniosku, iż spośród innych działań promocyjnych konkurs wyróżnia fakt współzawodnictwa uczestników i możliwość wytypowania najlepszego z nich.