Ile wynosi opłata za loterię w 2024? Koszt loterii. Kwota bazowa

Ile kosztuje loteria w 2024 roku. Opłata wynosi:

  • opłata za wydanie zezwolenia na organizację loterii promocyjnej (paragonowej) oraz loterii audioteksowej wynosi 10% wartości puli nagród, nie mniej niż 50% kwoty bazowej (tj. 3.682,15)
  • opłata za wydanie zezwolenia na organizację loterii fantowej (dobroczynnej) jest stała i wynosi 50% kwoty bazowej (loteria urządzana na terenie jednego województwa), 100% kwoty bazowej (obszar urządzania to kilka województw). Małe loterie fantowe są zwolnione z opłaty.

Co wpływa na wysokość kosztu organizowania loterii promocyjnych, audioteksowych i fantowych, a także dla organizatorów bingo fantowego.

W Ustawie o Grach Hazardowych znajduje się określenie Kwota bazowa. Co to jest i jakie ma znaczenie?

art. 70 Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

W roku 2024 obowiązuje kwota 7364,30 zł – link do obwieszczenia.

Na podstawie tej kwoty ustala się wysokość opłaty minimalnej za wydanie zezwolenia.

Jak zorganizować loterię bez zezwolenia i bez opłat?

Wariant pierwszy – możesz zrobić loterię nie przejmując się przepisami. Oczywiście jako profesjonalni doradcy nie polecamy tego sposobu, a jednak spore grono osób i przedsiębiorców działa wybiera właśnie tę ścieżkę. O tych, którzy zostali przyłapani na organizacji loterii bez zezwolenia możemy przeczytać w raporcie Ministra Finansów oraz w orzeczeniach NSA. Sprawdź jakie są kary i opłaty za organizację loterii bez zezwolenia.

Wariant drugi – wynajmij losowanie (opcja najkorzystniejsza cenowo i czasowo) lub znajdź organizatora loterii. Skorzystaj z usług wyspecjalizowanych podmiotów. Warto, abyś zapoznał się z usługą LosoFUN • losowanie do wynajęcia.